Ερώτηση για το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου κατέθεσαν στη Βουλή, η  και άλλοι δυο βουλευτές.

Η ερώτηση:

Στο ΤΕΙ Πελοποννήσου με έδρα την Καλαμάτα που συγχωνεύτηκε με το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, είχε ιδρυθεί και λειτουργούσε από τη δεκαετία του 1980 το τμήμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης, μοναδικό πανελλαδικά σε επίπεδο τριτοβάθμιας εκπαίδευσής με σκοπό την στελέχωση με εξειδικευμένο προσωπικό της δημόσιας διοίκησης, των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και εν γένει των φορέων  τοπικής και περιφερειακής ανάπτυξης.

Οι απόφοιτοι του τμήματος είχαν απολύτως κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων σύμφωνα με το ΦΕΚ 54/Α΄/ 7-3-2000 ΤΕ22 (ΤΕ τοπικής αυτοδιοίκησης)

Με τον νόμο 4610/19 ουσιαστικά επήλθε κατάργηση του ΤΕΙ και το τμήμα μετεξελίχθηκε σε τμήμα μετονομάστηκε σε Τμήμα διοίκησης επιχειρήσεων και οργανισμών του νυν Πανεπιστήμιου Πελοποννήσου.

Επειδή στο νέο τμήμα δεν είναι ευκρινές αν διατηρείται έστω ως κατεύθυνση το Τμήμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης και κυρίως αν οι πτυχιούχοι  του τμήματος διατηρούν τα επαγγελματικά δικαιώματα του ΠΔ ΦΕΚ 54/Α΄/ 7-3-2000

Ερωτάσθε  κα Υπουργέ:

1.Οι απόφοιτοι του Τμήματος Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Τ.Α) του ΤΕΙ ή όσοι ολοκληρώσουν το πρόγραμμα σπουδών του και δεν επέλεξαν το νέο, διατηρούν τα επαγγελματικά δικαιώματα του  ΠΔ ΦΕΚ 54/Α΄/ 7-3-2000;

2.α.Το νέο τμήμα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου έχει ως κατεύθυνση την Τοπική Αυτοδιοίκηση;

β. Και αν ναι, οι απόφοιτοι του τμήματος αυτού, που επιλέγουν την κατεύθυνση Τ.Α. θα έχουν τα επαγγελματικά δικαιώματα του ΠΔ ΦΕΚ 54/Α΄/ 7-3-2000;

Προβλέπεται αντιστοίχιση του τμήματος Τοπικής Αυτοδιοίκησης του ΤΕΙ με το νέο τμήμα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου; Και με ποια διαδικασία;

Οι ερωτώντες βουλευτές

Βασίλης Κεγκέρογλου

Χαρά Κεφαλίδου

Δημήτρης Κωνσταντόπουλος