Ερώτηση Σοφίας Ασημακοπούλου Βουλευτού β’ Πειραιώς με την Ελληνική Λύση, με: Σχετικά με την ίδρυση νέων ειδικοτήτων στα .

Η ερώτηση

Τα Εργαστήρια Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (“ΕΕΕΕΚ”) ανήκουν στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και εντάσσονται στην υποχρεωτική εκπαίδευση.

Σύμφωνα με το άρθρο 26, παράγραφος 1, του ν. 4559/2018 (ΦΕΚ 142/ Α΄/3-8-2018) προβλέπεται ότι:

«… Οι Β΄ και Γ΄ τάξεις του Λυκείου του ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ. διαχωρίζονται σε τομείς σπουδών και διδάσκονται μαθήματα γενικής παιδείας και τεχνολογικά – επαγγελματικά μαθήματα του τομέα (θεωρητικά και εργαστηριακά). Η Δ΄ τάξη διαχωρίζεται σε ειδικότητες και διδάσκονται μαθήματα γενικής παιδείας και μαθήματα ειδικότητας (θεωρητικά και εργαστηριακά). Οι τομείς σπουδών των Β΄ και Γ΄ τάξεων και οι επιμέρους ειδικότητες της Δ΄ τάξης συστήνονται
σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 8, του ν.4186/2013 (Α΄ 193).

Δικαίωμα πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, μέσω των ειδικών διατάξεων που προβλέπονται
για τους υποψηφίους των Ημερήσιων Επαγγελματικών Λυκείων, έχουν όσοι φοίτησαν επί τέσσερα (4) πλήρη σχολικά έτη στο τετραετές Λύκειο του ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ. ». Στο Άρθρο 8, του ν. 4186/2013 (Α΄ 193), όπως τροποποιήθηκε με την Παρ. 4, Άρθρο 66, του Ν.4386/2016, με ισχύ από την 11/5/2016, αναφέρεται το εξής: «1. Στη Β΄ Τάξη του Επαγγελματικού Λυκείου συνιστώνται τομείς σπουδών, οι οποίοι διαχωρίζονται σε επιμέρους ειδικότητες στη Γ΄ τάξη.

2. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται, στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, τα δημόσια

Επαγγελματικά Λύκεια παρέχουν τομείς και ειδικότητες, οργανώνουν τμήματα…»

Η νομοθεσία έχει καθορίσει, δηλαδή, το θεσμικό πλαίσιο για τα δημόσια Επαγγελματικά Λύκεια αλλά όχι για τα «ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ.» και τα «Ε.Ε.Ε.ΕΚ.». Από την ισχύουσα νομοθεσία, δηλαδή, δεν προβλέπονται κάποιες προϋποθέσεις και κάποια διαδικαστική μέθοδος ίδρυσης νέων εργαστηρίων εξειδίκευσης, γι’ αυτό και στα «ΕΕΕΕΚ», που ιδρύθηκαν από το 2016 και μετά, στα ΦΕΚ ίδρυσής τους δεν υπάρχουν τα εργαστήρια που λειτουργούν σε κάθε «ΕΕΕΕΚ».

Είναι ανάγκη, επομένως, να γίνει άμεσα τροποποίηση των αντίστοιχων νόμων, ώστε να ιδρυθούν νέες ειδικότητες στα «ΕΕΕΕΚ». σύμφωνα με τα νέα δεδομένα της εποχής μας, καθώς, οι υπάρχουσες θεσπίστηκαν προ 20ετίας, χωρίς να δίνεται η δυνατότητα ιδρύσεως νέων αντίστοιχων.

Εξ’ άλλου, το μεγαλύτερο, ίσως, πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι μαθητές των «ΕΕΕΕΚ» με τις οικογένειες τους, είναι ότι, μετά την αποφοίτηση τους, δεν υπάρχει άλλη δομή Ειδικής Αγωγής, ώστε να συνεχίσουν περαιτέρω τις σπουδές τους. Θα μπορούσαν, όμως, να ιδρυθούν Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης («ΣΕΚ») Ειδικής Αγωγής ή ΔΙΕΚ Ειδικής Αγωγής, ώστε οι απόφοιτοι των ΕΕΕΕΚ να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους σε θέματα κατάρτισης και να αποκτήσουν κάποια εφόδια για την ομαλή ένταξη τους στον επαγγελματικό βίο.

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,

Ερωτάται η κ. Υπουργός:

1. Προτίθεσθε να λάβετε τις απαραίτητες πρωτοβουλίες, προκειμένου να μπορούν να ιδρύονται στα «ΕΕΕΕΚ» νέες ειδικότητες εξειδίκευσης, ανάλογα με τις ανάγκες των μαθητών και της κάθε τοπικής κοινωνίας;

2. Θα λάβετε την αναγκαία πρόνοια, ώστε να παρέχεται διέξοδος στους αποφοίτους των «ΕΕΕΕΚ», προκειμένου να μπορούν να εγγράφονται και σε άλλες ως άνω προτεινόμενες δημόσιες δομές Ειδικής Αγωγής, όπως τα «ΣΕΚ Ειδικής Αγωγής» ή τα «ΔΙΕΚ Ειδικής Αγωγής» κ.λπ.;

Η Ερωτώσα Βουλευτής
ΣΟΦΙΑ – ΧΑΪΔΩ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Πανελλήνιες 2024: Θέματα και απαντήσεις πανελλαδικών - Εκτιμήσεις Βάσεων 2024 - Δείτε εδώ όλα τα ΝΕΑ