Ερώτηση κατέθεσε η Αικατερίνη Αλεξοπούλου, Βουλευτής του Β1΄ Βορείου Τομέα Αθηνών, στην υπουργό Παιδείας, για τον αποκλεισμό πτυχιούχων από θέσεις Π.Ε. Διοικητικών Υπαλλήλων.

Η ερώτηση:

Όλοι συμφωνούμε, ότι οι Έλληνες πολίτες, άνευ εξαιρέσεων, είναι ίσοι έναντι του Νόμου, στο πλαίσιο της ισοπολιτείας, ισονομίας και ισηγορίας που καθορίζει τη δομή και λειτουργία μίας δημοκρατικής Πολιτείας. Αυτό σημαίνει, εκτός των άλλων, ίσες ευκαιρίες και δυνατότητες των υποψηφίων πολιτών προς διορισμό στον δημόσιο τομέα της χώρας, βάσει του τίτλου σπουδών των των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, ως ο Νόμος σχετικώς ορίζει.

Σύμφωνα όμως με διαμαρτυρίες πτυχιούχων της Φιλοσοφικής Σχολής διαφόρων πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, αλλά σύμφωνα και με ανακοινώσεις, στις οποίες προέβησαν ήδη από το έτος 2019 οι Κοσμητείες των Φιλοσοφικών Σχολών των Πανεπιστημίων Αθηνών, Θεσσαλονίκης και Ιωαννίνων, αναφορικά με το θέμα, αποτελεί συνήθη πρακτική τα πτυχία των ανωτέρω Σχολών να αποκλείονται κατά τρόπο ανεξήγητο από τις προκηρύξεις του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού () για πρόσληψη σε θέσεις Πανεπιστημιακού Επιπέδου (ΠΕ) Διοικητικών Υπαλλήλων, σε διαφόρους φορείς του ελληνικού Δημοσίου.

Είναι εκ των ως άνω σαφές, ότι κατ’ αυτό τον τρόπο δημιουργούνται κατηγορίες πτυχιούχων Πανεπιστημιακού Επιπέδου “δύο ταχυτήτων”, γεγονός ανεπίτρεπτο για ένα σύγχρονο κράτους δικαίου. Πέραν, δε, αυτού, η εν λόγω κατάσταση επιτείνει τα προβλήματα χιλιάδων πτυχιούχων των Φιλοσοφικών Σχολών, σε περίοδο συνεχούς οικονομικής κρίσης και πανδημίας του , με την εκτεταμένη ανεργία μεγάλου μέρους αυτών να μετατρέπεται πλέον σε κοινωνική κρίση.

Τα ως άνω, εφ’ όσον τελικώς ισχύουν, δύνανται να θεωρηθούν επίσης ως ευθεία παραβίαση του πνεύματος και του γράμματος του ιδίου του Συντάγματος της Ελλάδας, συγκεκριμένα του άρθρου 4, παραγράφων 1, 2 και 4, περί Ισότητας των Ελλήνων, αφ’ ής στιγμής Έλληνες πολίτες αποκλείονται κατά τρόπο που εξετάζεται ως έκνομος από δημόσιες θέσεις και λειτουργίες, ενώ κατέχουν συναφή με τα έκτοτε προαπαιτούμενα προσόντα, όπως αυτά προκηρύσσονται.

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

Είναι αληθές ότι, σε προκηρύξεις πρόσληψης ΠΕ Διοικητικών Υπαλλήλων σε φορείς του Δημοσίου, μέσω ΑΣΕΠ, αποκλείονται εκ συστήματος οι πτυχιούχοι της Φιλοσοφικής Σχολής διαφόρων ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων; Aν ναι για ποιον λόγο συμβαίνει αυτού του είδους ο αποκλεισμός;

Η ερωτώσα βουλευτής

 Αναστασία – Αικατερίνη Αλεξοπούλου