Ερώτηση κατέθεσε η βουλευτής  Β1 Βορείου Τομέα Αθηνών, Αικατερίνη  Αλεξοπούλου,στην , για την καθυστέρηση στη λήψη των από τους φοιτητές.

Η ερώτηση:

Σημαντικό πρόβλημα αντιμετωπίζουν χιλιάδες φοιτητές πανεπιστημιακών ιδρυμάτων της χώρας, σχετικά με τη λήψη των ακαδημαϊκών συγγραμμάτων, που τους είναι απολύτως απαραίτητα για την συμμετοχή και παρακολούθηση του διδακτικού έτους, καθώς και για την εξεταστική τους περίοδο. Πιο συγκεκριμένα, αν και η φοιτητική κοινότητα βρίσκεται, αισίως, ήδη στον πρώτο μήνα του εαρινού (β΄) εξαμήνου του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους, εν τούτοις η σχετική πλατφόρμα δήλωσης των συγγραμμάτων (“Εύδοξος”) δεν έχει ακόμη ανοίξει. Συνέπεια τούτου, είναι οι φοιτητές να μην έχουν λάβει ακόμη τα αναγκαία για την φοίτησή τους επιστημονικά συγγράμματα, έστω και αν χρονολογικά πλησιάζουμε στην εξεταστική περίοδο.

Όπως είναι αυτονόητο, με τις καθυστερήσεις ως άνω, δυσχεραίνεται έντονα η μαθησιακή διαδικασία για τους φοιτητές, αλλά και για τους εκπαιδευτικούς-καθηγητές, οι οποίοι καλούνται να εργαστούν με ατελές διδακτικό υλικό. Τίθενται έτσι σημαντικά εμπόδια στις σπουδές των φοιτητών της χώρας, εφ’ όσον δεν δύνανται οι τελευταίοι να έχουν πλήρη πρόσβαση στην έρευνα και στην τεκμηρίωση, όπως και στην χρήση έγκυρων πηγών και αξιόπιστων πληροφοριών, που εξ αντικειμένου παρέχουν τα εξειδικευμένα ακαδημαϊκά συγγράμματα. Είναι φανερό, από τα παραπάνω, ότι το πρόβλημα χρήζει άμεσης αντιμετώπισης από πλευράς αρμόδιας πολιτικής ηγεσίας.

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,

Ερωτάται η κ. Υπουργός:

  1. Για ποιον λόγο σημειώνεται η ανωτέρω καθυστέρηση στην διαδικασία δήλωσης-αίτησης για παραλαβή ακαδημαϊκών συγγραμμάτων από τους φοιτητές στην σχετική πλατφόρμα “Εύδοξος”;
  2. 2. Ποιος είναι ο σχεδιασμός του Υπουργείου σας, σε ευρύτερο χρονικό πλαίσιο, έτσι ώστε να μην παρατηρηθεί εκ νέου το ως άνω αρνητικό φαινόμενο, κατά τα επερχόμενα ακαδημαϊκά έτη;

Η ερωτώσα βουλευτής

Αναστασία – Αικατερίνη Αλεξοπούλου