Απαίτηση για έγκαιρες των ωρομίσθιων εκπαιδευτικών στα , για επίσπευση των πληρωμών τους και για έγκαιρη καταχώρηση των ενσήμων τους.

Η ερώτηση

Κυρία και κύριε Υπουργοί,

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του, o Πανελλήνιος Σύλλογος Συμβούλων και Ωρομίσθιων Καθηγητών Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας, ύστερα από σχετική συνομιλία εκπροσώπων του με την Γενική Γραμματεία «Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ.Ν.», ανέφερε δημοσίως τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ως άνω ωρομίσθιοι καθηγητές.

Ειδικότερα, ειπώθηκε το ότι η ως άνω Γενική Γραμματεία δεν έχει δείξει για τα «Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας» ανάλογο ενδιαφέρον με αυτό που έχει επιδειχθεί για τα «Δ.Ι.Ε.Κ», με αποτέλεσμα, τα προβλήματα των πρώτων να χρονίζουν και να οξύνονται.

Ζητήσαν τα μέλη του ανωτέρω συλλόγου, επίσης, οι προσλήψεις να ολοκληρωθούν το συντομότερο δυνατό και να περιλαμβάνουν οπωσδήποτε και τους συμβούλους, ακόμη και αν τα σχολεία λειτουργήσουν με τηλεκπαίδευση, τα δε επόμενα χρόνια, οι προσλήψεις να μην γίνονται ύστερα από τις 15/10, καθώς, χωρίς αυτές, είναι αδύνατη η λειτουργία των σχολείων.

Όπως τους ενημέρωσε ο ανωτέρω Γενικός Γραμματέας, η φετινή καθυστέρηση οφείλεται στο ότι το «Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.» ανέμενε την Υπουργική Απόφαση για τις προσλήψεις και εκτιμάται ότι, αυτές θα πραγματοποιηθούν στις αρχές του τρέχοντος Νοεμβρίου.

2 Τονίζουν, επιπρόσθετα οι ως άνω ωρομίσθιοι καθηγητές ότι, οι πληρωμές του ωρομίσθιου προσωπικού γίνονται με καθυστέρηση 2-3 μηνών, ενώ ο προηγούμενος οικονομικός διαχειριστής στο «Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.» τους είχε διαβεβαιώσει ότι, είναι εφικτή η πληρωμή τους, κάθε επόμενο μήνα απ’ αυτόν που εργάστηκαν. Αναφέρουν οι ωρομίσθιοι καθηγητές, ταυτόχρονα ότι, τα ένσημα τους για την προηγούμενη σχολική χρονιά δεν έχουν ακόμη καταχωρηθεί όλα και ότι, παρατηρούνται εσφαλμένες εγγραφές.

Από τον «ΕΦΚΑ», δε, προέκυψε η ενημέρωση επί του τελευταίου περί του ότι, τα όποια λάθη οφείλονται στο λογιστήριο του «Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.», από το οποίο τους απάντησαν ότι έχουν οδηγία για καταχώριση των ενσήμων, μετά το τέλος της κάθε σχολικής χρονιάς. Αυτή η καθυστέρηση όμως, στερεί από πολλούς καθηγητές
δικαιώματα, όπως το Επίδομα Ανεργίας και δικαίωμα εξυπηρέτησης από βρεφονηπιακούς σταθμούς.
Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,

Ερωτώνται οι κ. κ. Υπουργοί:

1. Για ποιους λόγους καθυστέρησε η Υπουργική σας Απόφαση για τις προσλήψεις των ωρομίσθιων καθηγητών των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας;

2. Για ποιους λόγους οι πληρωμές του ωρομίσθιου προσωπικού γίνονται με καθυστέρηση 2-3 μηνών και τί σκοπεύετε να πράξετε άμεσα για να ανατραπεί αυτή η προβληματική για τους ανωτέρω καθηγητές παθογένεια;

3. Αληθεύει το γεγονός ότι το λογιστήριο του «Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.» έχει οδηγία για καταχώριση των ενσήμων των ωρομίσθιων καθηγητών των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας μετά το τέλος της σχολικής χρονιάς; Αν ναι, με ποια αιτιολογία στερείτε στους εν λόγω καθηγητές δικαιώματα, όπως το Επίδομα Ανεργίας και το δικαίωμα
= εξυπηρέτησης από βρεφονηπιακούς σταθμούς;