Ερώτηση έγινε στην υπουργό παιδείας, σχετικά με τις ελλείψεις και υποστελέχωση σε διδακτικό και διοικητικό προσωπικό στο .

Η ερώτηση

Σύμφωνα με πρόσφατη απόφασή της (υπ’ αρ.1124/18-1-2022), η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ζητά, μεταξύ άλλων, την άμεση ικανοποίηση του αιτήματός της για ενίσχυση του τακτικού προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου, ώστε να αντιμετωπιστούν το αυξημένο κόστος ηλεκτρικής ενέργειας και προμήθειας πετρελαίου,
που δεν είναι δυνατόν να καλυφθούν από τον τρέχοντα προϋπολογισμό.

Ταυτόχρονα, το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων ζητά να αναπληρωθούν άμεσα όλες οι κενές θέσεις μελών «ΔΕΠ», που προέκυψαν κατά τα έτη 2020 και 2021, σύμφωνα με το νόμο 4610/7-5-2019, άρθρο 65.

Όπως τονίζεται στην σχετική απόφαση: «Οι διατεθείσες δεκαεπτά (17) πιστώσεις καλύπτουν μόνο μέρος κενών, που προκύπτουν από τις συνταξιοδοτήσεις του 2020, δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα στο διδακτικό έργο».

Επισημαίνεται, επιπροσθέτως, η δραματική υποστελέχωση των διοικητικών υπηρεσιών και
υπογραμμίζεται ότι: «Σημαντικό μέρος των διοικητικών αναγκών καλύπτεται από ελαστικές σχέσεις εργασίας και οι εργαζόμενοι με συμβάσεις έργου ή εργασίας ορισμένου χρόνου, ασκούν έργο διοικητικό πάσης φύσεως, καλύπτοντας πάγιες και διαρκείς ανάγκες».

Ως εκ τούτου, αιτείται η Σύγκλητος τη μονιμοποίηση των συμβασιούχων και πιο συγκεκριμένα, τη μετατροπή των συμβάσεων των υπηρετούντων στο Πανεπιστήμιο, σε αορίστου χρόνου, μέσω νομοθετικής ρύθμισης.

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,
Ερωτάται η κ. Υπουργός:

Σκοπεύετε να λύσετε άμεσα τα ανωτέρω ζητήματα της αύξησης της τακτικής χρηματοδότησης και της στελέχωσης με διοικητικό & διδακτικό προσωπικό, ώστε να εξασφαλισθεί η εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων;

Η ερωτώσα Βουλευτής

ΣΟΦΙΑ – ΧΑΪΔΩ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ