Με την ανακοίνωση του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ ότι, στον υπό ψήφιση προϋπολογισµό, θα προβλεφθούν τα αναγκαία κονδύλια για την κάλυψη της µισθοδοσίας περίπου 3.000 θέσεων µόνιµου προσωπικού στο πρόγραµµα «», έγινε το πρώτο βήµα για την οριστική επίλυση του προβλήµατος, τη διασφάλιση της συνέχισης του προγράµµατος και την αποκατάσταση της εργασιακής ασφάλειας των απασχολουµένων σε αυτό.

Σύµφωνα µε πληροφορίες από το Έθνος, η υπό επεξεργασία νοµοθετική ρύθµιση του υπουργείου Εσωτερικών προβλέπει τα εξής:
Eξτρα ενισχυµένη πριµοδότηση µε έως και 1.428 µόρια προβλέπεται για τους συµβασιούχους που εργάζονται έως και 15 χρόνια τώρα στο πρόγραµµα «» εν όψει του διαγωνισµού για τις µόνιµες προσλήψεις που εξήγγειλε στη Θεσσαλονίκη ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας.

Ο διαγωνισµός βρίσκεται σε τελικό στάδιο προετοιµασίας και οι συµβασιούχοι είχαν εκδηλώσει την ανησυχία τους να µείνουν εκτός µόνιµων διορισµών ζητώντας ουσιαστικά να µονιµοποιηθούν αυτοµάτως. Από την κυβέρνηση ξεκαθαρίστηκε ότι τέτοια διαδικασία δεν προβλέπεται και πρέπει να γίνει προκήρυξη, αλλά ταυτόχρονα αναγνωρίστηκε και η επιτακτική ανάγκη άρσης της πολυετούς εργασιακής οµηρείας του προσωπικού που απασχολείται στο Πρόγραµµα.
Επί σειρά ετών οι εργαζόµενοι στο Πρόγραµµα (που έχουν επιλεγεί µέσω ΑΣΕΠ) απασχολήθηκαν υπό καθεστώς ανανεούµενων συµβάσεων ορισµένου χρόνου, παραµένοντας υπό συνθήκες εργασιακής ανασφάλειας, σε πλήρη αναντιστοιχία µε την κοινωνική σηµασία των υπηρεσιών που προσφέρουν. Ολες οι κυβερνήσεις µέχρι τώρα αναπαρήγαν υποσχέσεις εργασιακής αποκατάστασης του προσωπικού και διαβεβαίωναν εργαζόµενους και δήµους ότι το Πρόγραµµα θα εντασσόταν στις µόνιµες δοµές κοινωνικών υπηρεσιών των δήµων και οι εργαζόµενοι θα κατατάσσονταν σε θέσεις µόνιµου προσωπικού.
17 µόρια θα λαµβάνουν οι απασχολούµενοι στο πρόγραµµα για έως 84 µήνες
Οταν η δυνατότητα συγχρηµατοδότησης του προγράµµατος έπαυσε να υφίσταται και το πρόγραµµα έπρεπε πλέον να χρηµατοδοτείται από κρατικούς πόρους στο σύνολό του, η εργασιακή επισφάλεια του προσωπικού επιτάθηκε, καθώς εξέλιπε αντίστοιχα και η δυνατότητα διαρκών, χωρίς περιορισµό, ανανεώσεων των συµβάσεων.
7% πρόσθετο προσωπικό θα µπορούν να πάρουν οι δήµοι από ειδικές κατηγορίες (πολύτεκνοι, ΑµεΑ κ.λπ.)
Με την ανακοίνωση του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ ότι, στον υπό ψήφιση προϋπολογισµό, θα προβλεφθούν τα αναγκαία κονδύλια για την κάλυψη της µισθοδοσίας περίπου 3.000 θέσεων µόνιµου προσωπικού στο πρόγραµµα «Βοήθεια στο Σπίτι», έγινε το πρώτο βήµα για την οριστική επίλυση του προβλήµατος, τη διασφάλιση της συνέχισης του προγράµµατος και την αποκατάσταση της εργασιακής ασφάλειας των απασχολουµένων σε αυτό.

Σύµφωνα µε πληροφορίες, η υπό επεξεργασία νοµοθετική ρύθµιση του υπουργείου Εσωτερικών προβλέπει τα εξής:
Οι δήµοι συστήνουν µόνιµες θέσεις προσωπικού µε αντικείµενο την παροχή των υπηρεσιών αυτών, ισάριθµες µε τις σήµερα υφιστάµενες (ορισµένου χρόνου) θέσεις. Πλέον των θέσεων αυτών οι ΟΤΑ θα µπορούν να συστή -σουν και νέες θέσεις ίσες µε το 7% των σηµερινών θέσεων, που θα προκηρυχθούν για τις ειδικές προστατευόµενες κατηγορίες, όπως ΑµεΑ, πολύτεκνους κ.λπ. (προκειµένου να µην αφαιρεθούν οι θέσεις αυτές από τις διαθέσιµες για τους σήµερα απασχολούµενους).
Ολες οι παραπάνω θέσεις θα προκηρυχθούν εντός των σύντοµων προθεσµιών που θα ορίζει η ρύθµιση (αρχές του έτους), ενώ µε τη διάταξη θα προβλέπεται ειδική µοριοδότηση της εργασιακής εµπειρίας σε προγράµµατα κατ’ οίκον φροντίδας ηλικιωµένων και λοιπών ευπαθών οµάδων στους οικείους ΟΤΑ, κατά τρόπο ώστε να διασφαλίζεται στον µέγιστο βαθµό η προσδοκία των σήµερα (και επί σειρά ετών) απασχολουµένων στο πρόγραµµα, ότι θα συνεχίσουν να εργάζονται, υπό καθεστώς, πλέον, µόνιµων υπαλλήλων.
Το σύνολο της δαπάνης µισθοδοσίας του προγράµµατος θα καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισµό. Είναι γι’ αυτόν τον λόγο που, κατ’ αρχάς, η δυνατότητα σύστασης µόνιµων θέσεων και η χρηµατοδότησή τους από τον κρατικό προϋπολογισµό θα αφορά τους ΟΤΑ που σήµερα παρέχουν υπηρεσίες στο πλαίσιο του προγράµµατος. Προοπτικά (και όταν θα υπάρχει η δυνατότητα χρηµατοδότησης είτε µε κρατικούς πόρους είτε µε πόρους των ΟΤΑ) θα αναζητηθεί η δυνατότητα επέκτασης του προγράµµατος και στους υπόλοιπους δήµους.
«Μέρα χαράς» για το υπουργείο Εσωτερικών χαρακτήρισε τη χθεσινή ο υπουργός Αλέξης Χαρίτσης υποδεχόµενος, µαζί µε την υπουργό ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης, , εκπροσώπους των συµβασιούχων του «Βοήθεια στο Σπίτι», στους οποίους εξηγήθηκαν οι προβλέψεις της νοµοθετικής ρύθµισης.