Ξεκινάει τη Δευτέρα 21 Ιουνίου και μέχρι την Παρασκευή 30 Ιουλίου 2021, η διανομή των των τριών τάξεων του Γυμνασίου για το σχολικό έτος 2021-22.

Η εγκύκλιος

Σας ενημερώνουμε ότι η διανομή των διδακτικών βιβλίων Γυμνασίου για το σχολικό έτος 2021-22 προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί από τη Δευτέρα 21 Ιουνίου έως την Παρασκευή 30 Ιουλίου 2021.

Λόγω των ιδιαιτέρων συνθηκών που βρίσκεται η χώρα μας και προκειμένου να πραγματοποιηθεί απρόσκοπτα η διανομή, θα πρέπει να τεθούν στη διάθεση του ΙΤΥΕ-Διόφαντος τα στοιχεία επικοινωνίας των Διευθυντών των σχολικών μονάδων και των υπευθύνων των Κέντρων Διανομής, ώστε μετά από τηλεφωνική επικοινωνία, εντός τριών (03) ημερών προ της παράδοσης των διδακτικών βιβλίων, να ορίζεται η ακριβής ημερομηνία παράδοσης.

Παρακαλούνται οι Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να συγκεντρώσουν τα στοιχεία επικοινωνίας ανά σχολική μονάδα Γυμνασίων (Ονοματεπώνυμο Διευθυντή, Κινητό τηλέφωνο, Προσωπικό e-mail, Ονοματεπώνυμο υπευθύνου εκπαιδευτικού παραλαβής βιβλίων (ή αναπληρωτή), κινητό τηλέφωνο, Προσωπικό e-mail). Η κατάσταση αυτή θα πρέπει να κοινοποιηθεί ηλεκτρονικά σε excel (στη μορφή που επισυνάπτεται) το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 21 Μαΐου 2021 στην ηλεκτρονική διεύθυνση των εκδόσεων ΙΤΥΕ-Διόφαντος: [email protected].

Επίσης, καθώς η διανομή των διδακτικών βιβλίων Γυμνασίου θα πραγματοποιηθεί την περίοδο των Πανελλαδικών Εξετάσεων, παρακαλούνται οι Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να ενημερώσουν το ΙΤΥΕ-Διόφαντος στο ίδιο e-mail σχετικά με τις σχολικές μονάδες Γυμνασίων που θα λειτουργήσουν ως Εξεταστικά ή Βαθμολογικά κέντρα, καθώς και για τις σχολικές μονάδες Γυμνασίων που συστεγάζονται με Εξεταστικά ή Βαθμολογικά κέντρα.