Η βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ πλέον μπορεί να εκδοθεί με δυο τρόπος , είτε μέσω internet (ηλεκτρονική βεβαίωση ανεργίας ) η με τον συμβατικό τρόπο από τον ΟΑΕΔ

Ηλεκτρονικη Βεβαίωση Ανεργίας και Επιδότησης ΟΑΕΔ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΤΕΡΑ