: Οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για μία χρονιά που εισαγωγής.

Αναλυτικότερα, Νομικές, Πολυτεχνικές και Οικονομικά θα ανέβουν, ενώ εξαίρεση αποτελούν οι Επιστήμες Υγείας του 3ου επιστημονικού πεδίου, μεταξύ αυτών και οι δημοφιλείς Ιατρικές, οι οποίες φέτος αναμένεται να δουν μείωση.

Ο Κωνσταντίνος Παπαγιαννούλης, σύμβουλος σπουδών και καριέρας της PIXIDAedu, διενήργησε τη σύνταξη της μελέτης για την πορεία των φετινών βάσεων με αλγόριθμο που έχει δημιουργηθεί με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης. Οι ε και δεν έχουν ειδικό μάθημα, καθώς με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται η ακρίβεια της εκτίμησης.

Ο «ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ» παρουσιάζει τις φετινές ανατροπές των βάσεων στις δημοφιλείς σχολές που κινούνται από 15.000 μόρια και πάνω.

1ο ΠΕΔΙΟ: ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΜΕ ΜΕΓΑΛΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

Εντυπωσιακή αναμένεται η άνοδος των βάσεων στο 1ο επιστημονικό πεδίο, το οποίο παραδοσιακά δεν καταγράφει μεγάλες μεταβολές. Σύμφωνα με τον κ. Παπαγιαννούλη, η αύξηση στις σχολές από 15.000 μόρια και πάνω αναμένεται να κυμανθεί από 50 έως και 700 μόρια. Νομική και Ψυχολογία Αθήνας εκτιμάται ότι θα αυξηθούν πάνω από 520 μόρια η κάθε σχολή, με την πρώτη όχι μόνο να περνάει το κατώφλι των 18.000 μορίων από πέρσι, αλλά να εκτοξεύεται στα 18.540 μόρια. Σε υψηλά επίπεδα θα κινηθούν και οι αντίστοιχες σχολές στη Θεσσαλονίκη, με τη Νομική Κομοτηνής να επιστρέφει στο κατώφλι των 17.000 μορίων. Αντίθετα, χαμηλότερες αναμένονται οι βάσεις στις πιο χαμηλόβαθμες σχολές με απώλειες από 50 έως και 250 μόρια.

2ο ΠΕΔΙΟ: ΑΝΟΔΟΣ ΜΕ ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ ΕΥΡΟΣ

Ανοδική τάση αλλά με μικρότερο εύρος βλέπει ο κ. Παπαγιαννούλης στο δεύτερο πεδίο. Οι πολυτεχνικές σχολές στα κεντρικά ιδρύματα αναμένεται να αυξηθούν από 210 έως και 300 μόρια, ενώ ευρύτερα στο 2ο πεδίο οι σχολές με 15.000 μόρια και πάνω αναμένεται να έχουν αύξηση από 10 έως και 300 μόρια. Η Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών αναμένεται να φτάσει τα 18.750 μόρια. Για όσες σχολές κινούνται κάτω από 15.000 μόρια βάσης εισαγωγής, η πτώση μπορεί να φτάσει μέχρι 280 μόρια. Για τα τμήματα που είναι ανοιχτά από δύο πεδία, δεν είναι εύκολο να εκτιμηθεί η βάση, καθώς θα κριθεί από το ποσοστό των υποψηφίων του κάθε πεδίου που θα το επιλέξει στο μηχανογραφικό.

3ο ΠΕΔΙΟ: ΠΤΩΣΗ ΛΟΓΩ ΧΑΜΗΛΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

Η εξαίρεση μιας γενικευμένης ανόδου των δημοφιλών σχολών είναι οι Ιατρικές που εκτιμάται από την PIXIDAedu ότι θα χάσουν από 180 έως και 205 μόρια. Η Ιατρική Αθηνών αναμένεται να πέσει στα 18.610 μόρια από 18.880, ενώ η Ιατρική Αλεξανδρούπολης, η πιο χαμηλόβαθμη μεταξύ των εφτά σχολών, θα κινηθεί κάτω από τα 18.000 μόρια, και ειδικότερα στα 17.890.

Η πτώση στις σχολές των Επιστημών Υγείας αναμένεται να κινηθεί μεταξύ 10 έως και 200 μορίων τόσο στις υψηλόβαθμες όσο και στις χαμηλόβαθμες σχολές. Η αιτία είναι οι χαμηλότερες επιδόσεις σε σχέση με πέρσι στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα. Και σε αυτή την περίπτωση, λόγω της απόκλισης της επίδοσης των υποψηφίων μεταξύ 2ου και 3ου επιστημονικού πεδίου, είναι δύσκολο να υπολογισθεί η βάση εισαγωγής σε κοινές σχολές, όπως για παράδειγμα οι Γεωπονικές.

4ο ΠΕΔΙΟ: ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΑΝΩ ΚΑΙ ΦΕΤΟΣ

Για μία ακόμη χρονιά αναμένεται άνοδος στις δημοφιλείς οικονομικές σχολές του 4ου επιστημονικού πεδίου. Το Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του ΟΠΑ αναμένεται να περάσει το κατώφλι των 18.000 μορίων φέτος, με 18.060 βάση εισαγωγής, με την αύξηση στις δημοφιλείς σχολές να υπολογίζεται από 130 έως και 270 μόρια. Το ίδιο αναμένεται να ισχύσει και στην περίπτωση των χαμηλόβαθμων σχολών, όπου η αύξηση θα είναι πιο ήπια και σε κάποιες περιπτώσεις και μηδενική.

Τμήμα Εκτίμηση βάσης 2023 Βάση 2022 Διαφορά Επιστημονικό πεδίο
Νομικής ΕΚΠΑ (Αθήνα) 18.470 17.950 520 1ο
Νομικής ΑΠΘ (Θεσσαλονίκη) 17.730 17.150 580 1ο
Νομικής ΔΠΘ (Κομοτηνή) 17.000 16.500 500 1ο
Ψυχολογίας ΕΚΠΑ (Αθήνα) 17.950 17.420 530 1ο
Ψυχολογίας ΑΠΘ (Θεσσαλονίκη) 17.550 16.985 565 1ο
Ψυχολογίας Πάντειο Πανεπιστήμιο (Αθήνα) 17.640 17.170 470 1ο
Ψυχολογίας Παν. Ιωαννίνων (Ιωάννινα) 17.140 16.625 515 1ο
Ψυχολογίας Πανεπιστήμιο Κρήτης (Ρέθυμνο) 16.140 15.905 235 1ο
Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ (Αθήνα) 18.500 18.196 304 2ο
Μηχανολόγων Μηχανικών ΑΠΘ (Θεσσαλονίκη) 17.410 17.175 235 2ο
Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών Παν. Πατρών (Πάτρα) 16.960 16.830 130 2ο
Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών ΕΜΠ (Αθήνα) 18.090 17.860 230 2ο
Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ (Αθήνα) 17.330 17.094 236 2ο
Μαθηματικών ΕΚΠΑ (Αθήνα) 14.080 14.140 -60 2ο
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΕΜΠ (Αθήνα) 18.750 18.470 280 2ο
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΑΠΘ (Θεσσαλονίκη) 18.140 17.910 230 2ο
Ιατρικής ΕΚΠΑ (Αθήνα) 18.610 18.800 -190 3ο
Ιατρικής ΑΠΘ (Θεσσαλονίκη) 18.360 18.550 -190 3ο
Ιατρικής Παν. Πατρών (Πάτρα) 18.300 18.505 -205 3ο
Ιατρικής ΔΠΘ (Αλεξανδρούπολη) 17.890 18.075 -185 3ο
Οδοντιατρικής ΕΚΠΑ (Αθήνα) 17.940 17.975 -35 3ο
Οδοντιατρικής ΑΠΘ (Θεσσαλονίκη) 17.860 18.060 -200 3ο
Κτηνιατρικής ΑΠΘ (Θεσσαλονίκη) 17.550 17.671 -121 3ο
Κτηνιατρικής Παν. Θεσσαλίας (Καρδίτσα) 17.320 17.350 -30 3ο
Φαρμακευτικής ΕΚΠΑ (Αθήνα) 17.790 17.910 -120 3ο
Φαρμακευτικής (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 17.740 17.775 -35 3ο
Φαρμακευτικής Παν. Πατρών (Πάτρα) 17.590 17.710 -120 3ο
Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας ΟΠΑ (Αθήνα) 18.060 17.925 135 4ο
Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ΟΠΑ (Αθήνα) 17.200 16.975 225 4ο
Οργάνωσης και Επιχειρήσεων Παν. Πειραιά (Πειραιάς) 16.050 15.840 4ο
Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας (ΟΠΑ) 15.940 15.675 265 4ο
Οικονομικής Επιστήμης ΟΠΑ (Αθήνα) 16.020 15.750 270 4ο
Οικονομικών Επιστημών Παν. Πειραιά (Πειραιάς) 14.680 14.480 200 4ο
Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Παν. Μακεδονίας (Θεσσαλονίκη) 14.490 14.279 211 4ο
Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ΟΠΑ (Αθήνα) 15.970 15.695 275 4ο
Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών ΟΠΑ (Αθήνα) 14.980 14.780 200 4ο
Νομικό ΣΣΑΣ (Θεσσαλονίκη) 18.540 17.940 600 1ο
Ιατρικό ΣΣΑΣ (Θεσσαλονίκη) 17.890 17.925 -35 3ο
Φαρμακευτικό ΣΣΑΣ (Θεσσαλονίκη) 17.720 17.750 -30 3ο
Οικονομικό  ΣΣΑΣ (Θεσσαλονίκη) 18.370 17.990 380 4ο

Πηγή: PIXIDAedu