– Στο 52% των τμημάτων του Μηχανογραφικού είχαμε ΑΥΞΗΣΗ των βάσεων.

  Σε 250 τμήματα είχαμε αύξηση των βάσεων
Σε 2 τμήματα είχαμε την ίδια βάση
Σε 227 τμήματα είχαμε πτώση των βάσεων
125% η μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση των βάσεων
ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ) 9.865 μόρια το 2017 από 4.382 μόρια το 2016
6 τμήματα με κάτω από 5000 μόρια
102 τμήματα με κάτω από 10.000 μόρια
4006 (με άριστα το 22.0000) μόρια η χαμηλότερη βάση ΑΕΙ Ιταλικής Φιλολογίας
2956 (με άριστα το 22.0000) μόρια η χαμηλότερη βάση ΤΕΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΛΕΥΚΑΔΑ) – ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ 19143 η υψηλότερη βάση Ιατρική Αθήνας Είχαμε μεγάλες αυξήσεις βάσεων στα τμήματα: Αρχιτεκτονικής Χημικών Παιδαγωγικά Τεχνολόγων Τροφίμων (ΤΕΙ )