Για κυβερνητικό ορίζοντα εννιαμήνου, έως το Σεπτέμβριο του 2019, έκανε λόγο ο στην εισήγηση του στο υπουργικό συμβούλιο.

«Προχωράμε από την επόμενη σχολική χρονιά στη του μεγίστου αριθμού μαθητών ανά τμήμα από τους 25 μαθητές που είναι σήμερα για νηπιαγωγείο και δημοτικό στους 22 και θεσμοθέτηση του μεγίστου αριθμού 25 μαθητών σε κάθε τμήμα της » υποσχέθηκε ο πρωθυπουργός.