Κατόπιν της επιτυχίας που έχουν τα ήδη ανακοινωμένα σεμινάρια σχετικά με το νέο τρόπο βαθμολόγησης του ECCE, η Ελληνοαμερικανική Ένωση ανακοινώνει ότι διοργανώνει επιπλέον σεμινάρια στην Αθήνα για την εξυπηρέτηση όσων επιθυμούν να τα παρακολουθήσουν.Πότε διεξάγονται τα νέα σεμινάρια; Τρίτη 4 Μαρτίου 2014, 10:00-12:00Τετάρτη 5 Μαρτίου 2014, 10:00-12:00Πέμπτη 6 Μαρτίου 2014, 10:00-12:00Πώς μπορεί κάποιος να δηλώσει συμμετοχή; Η διαθεσιμότητα θέσεων είναι περιορισμένη. Όσοι ιδιοκτήτες Κέντρων Ξένων Γλωσσών και καθηγητές Αγγλικής ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν σε ένα από τα σεμινάρια πρέπει να επικοινωνήσουν με το Κέντρο Εξετάσεων και Πιστοποιήσεων της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης (T: 210-3680000) προκειμένου να εξασφαλίσουν θέση μέχρι την Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου 2014.