Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. Φ20/105925/Δ4/29-06-2016 (Β΄ 2079) Υπουργικής Απόφασης, όπως ισχύει, σχετικά με τον καθορισμό Τομέων ανά Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑ.Λ.) του ν.4386/2016 (Α΄ 83)

ΔΕΙΤΕ

[embeddoc url=”https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A9%CE%A6%CE%9E%CE%9B4653%CE%A0%CE%A3-%CE%91%CE%9C1″ download=”all”]