Νηπιαγωγών, πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής, Βρεφονηπιοκόμων, Μουσικής και άλλων ειδικοτήτων .

H τροπολογία προβλέπει: Επικουρικό Προσωπικό Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας Στο άρθρο 10 του ν.3329/2005 προστίθεται παρ.10 ως εξής:

 

Για την κάλυψη των επιτακτικών αναγκών των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας, του Κέντρου Παιδικής Μέριμνας Αρρένων Παπάφειο Θεσσαλονίκης και του Θεραπευτηρίου Χρονίων Παθήσεων Ευρυτανίας, καθώς και των παραρτημάτων τους του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης () του Κέντρου Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών (ΚΕΑΤ) και του Εθνικού Ιδρύματος Κωφών (ΕΙΚ), επιτρέπεται η πρόσληψη επικουρικού προσωπικού των κλάδων

 

ΠΕ Νηπιαγωγών

ΠΕ Φυσικής Αγωγής

ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων

ΔΕ Προσχολικής Αγωγής Ημερήσιας Φροντίσας ΑΜΕΑ

ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ διερμηνέων Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας

ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ Εκπαιδευτικών Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας

ΠΕ Μουσικής ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού