Τι θα πληρώνουν από εφέτος μισθωτοί και συνταξιούχοι, επαγγελματίες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις και πόσα όσοι εισπράττουν ενοίκια
Για πρώτη φορά το υπουργείο Οικονομικών καθιερώνει τρεις διαφορετικές κλίμακες για τα εισοδήματα τα οποία θα αποκτήσουν το επόμενο έτος 8.500.000 πολίτες και θα δηλώσουν στην Εφορία έναν χρόνο μετά, το 2014. Το φορολογικό νομοσχέδιο που βρίσκεται στη Βουλή και αναμένεται να ψηφιστεί τις επόμενες ημένες θα περιλαμβάνει ξεχωριστή φορολογική κλίμακα για μισθωτούς και συνταξιούχους, διαφορετική για ελεύθερους επαγγελματίες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις και άλλη κλίμακα για όσους εισπράττουν ενοίκια.
Οι αγρότες για τα εισοδήματα που θα αποκτήσουν το 2013 θα φορολογηθούν τελευταία φορά τεκμαρτά με βάση τη φορολογική κλίμακα μισθωτών – συνταξιούχων, ενώ από το 2014 θα φορολογούνται ως επαγγελματίες με βάση τα βιβλία τους (έσοδα μείον έξοδα) με συντελεστή 13% (στο μισό των ελεύθερων επαγγελματιών)
Ειδική μέριμνα θα υπάρξει για όσους ελεύθερους επαγγελματίες και ατομικές επιχειρήσεις κάνουν για πρώτη φορά έναρξη εργασιών μετά την 1η Ιανουαρίου 2013. Για μία τριετία, η συγκεκριμένη κατηγορία πολιτών θα φορολογείται με χαμηλό συντελεστή 13% για εισοδήματα (κέρδη) ως 10.000 ευρώ
Οσον αφορά τη φορολογία των επιχειρήσεων, τα κέρδη του 2013 θα φορολογηθούν με 26% (από 20% σήμερα) και τα μερίσματα με 10% (από 25%) σήμερα.
Μεγάλο αγκάθι του νέου φορολογικού νομοσχεδίου αποτελεί το γεγονός ότι οι οικογένειες με παιδιά και ετήσιο εισόδημα πάνω από 22.000 ευρώ και ως 23.000 ευρώ θα επιβαρυνθούν με παραπάνω φόρους σε σύγκριση με κάποιον άγαμο ή έγγαμο χωρίς παιδιά. Επίσης, σημαντικές επιπτώσεις στις τσέπες των πολιτών αποτελεί το γεγονός ότι πλέον καταργούνται μία σειρά φοροαπαλλαγές όπως είναι οι τόκοι στεγαστικών δανείων, το ενοίκιο κύριας κατοικίας και παιδιών που σπουδάζουν, οι δαπάνες για φροντιστήρια, τα ασφάλιστρα ζωής και περίθαλψης.
Σε ό,τι αφορά τις ιατρικές δαπάνες, η Εφορία θα αναγνωρίζει πλέον για έκπτωση τις ιατρικές δαπάνες που ξεπερνούν το 5% του εισοδήματος.
Παράδειγμα ιατρικών δαπανών
Σε ετήσιο εισόδημα 15.000 ευρώ
  • Εφόσον οι ιατρικές δαπάνες είναι ως 750 ευρώ (5% του εισοδήματος), δεν θα υπάρχει καμία έκπτωση φόρου.
  • Αν είναι, π.χ., 1.000 ευρώ, θα αφαιρείται από τον φόρο το 10% της διαφοράς, δηλαδή 25 ευρώ (250 ευρώ Χ 10%).
Μισθωτοί – συνταξιούχοι
Οσον αφορά τη φορολογία μισθωτών και συνταξιούχων, πλέον θα φορολογούνται με νέα κλίμακα που θα περιλαμβάνει τρία κλιμάκια με κατάργηση των αφορολογήτων για τα προστατευόμενα τέκνα. Αντί για αφορολόγητο, η κυβέρνηση θα δίνει οικογενειακά επιδόματα με αυστηρά εισοδηματικά κριτήρια.
Επίσης, για όσους έχουν ετήσιο εισόδημα ως 21.000 ευρώ θα παρέχεται έκπτωση φόρου 2.100 ευρώ, ενώ για εισοδήματα από 22.000 ευρώ ως 41.000 ευρώ η έκπτωση φόρου μειώνεται κατά 100 ευρώ για κάθε 1.000 ευρώ εισοδήματος.
Σύμφωνα με τους υπολογισμούς, μισθωτοί – συνταξιούχοι χωρίς παιδιά θα έχουν αύξηση φόρου για ετήσιο εισόδημα άνω των 23.000 ευρώ ή 1.640 ευρώ τον μήνα, ενώ μισθωτοί – συνταξιούχοι με 1 παιδί, 2 παιδιά, 3 παιδιά θα έχουν αύξηση φόρου για ετήσιο εισόδημα άνω των 22.000 ευρώ ή 1.571 ευρώ τον μήνα.
Ελεύθεροι επαγγελματίες – ατομικές επιχειρήσεις
Για τους ελεύθερους επαγγελματίες από το 2013 καταργείται το αφορολόγητο των 5.000 ευρώ, ενώ αυξάνεται το τέλος επιτηδεύματος στα 650 ευρώ από 500 ευρώ σήμερα. Πλέον θα υπολογίζεται φόρος από το πρώτο ευρώ με συντελεστή 26% για εισόδημα ως 50.000 ευρώ. Εισόδημα πάνω από 50.000 ευρώ θα φορολογείται με 33%. Σύμφωνα με τη νέα κλίμακα των επαγγελματιών, μεγαλύτερες επιβαρύνσεις θα προκύψουν για όσους έχουν ετήσιο εισόδημα ως 55.000 ευρώ και μικρότερες για όσουν έχουν υψηλότερο εισόδημα.
Πόσο επιβαρύνονται τα ενοίκια
Τα εισοδήματα από είσπραξη ενοικίων θα φορολογούνται αυτοτελώς από το πρώτο ευρώ ως εξής: 10% φόρος για τα πρώτα 12.000 ευρώ ενοίκια και 33% για το εισόδημα από ενοίκια που ξεπερνάει τα 12.000 ευρώ. Σύμφωνα με τα στοιχεία προκύπτει μεγάλη αύξηση φόρων ως 500% για όσους εισπράττουν ετησίως χαμηλά ενοίκια υπό την προϋπόθεση ότι η συγκεκριμένη πηγή εισοδήματος είναι και η μόνη. Αν όμως κάποιος είναι μισθωτός ή συνταξιούχος και παράλληλα εισπράττει ενοίκια, μπορεί να δει ακόμη και μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης.

Υψηλότερη φορολογία προβλέπει το φορολογικό νομοσχέδιο και για τους τόκους καταθέσεων. Η πρόταση είναι η φορολογία να αυξηθεί από 10% σήμερα στο 15% από το νέο έτος.

.tovima.gr