Τοποθέτηση υπαλλήλων στις οργανικές μονάδες των Γενικών Γραμματειών του Υπουργείου Παιδείας

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔21/03/2018 - 17:23 | Author: Newsroom Ipaidia

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του αρ. 65 του Ν. 3528/2007 (Φ.Ε.Κ. 26 Α΄) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Ν.Π.Δ.Δ.», ως ισχύουν.

2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 18/2018 (ΦΕΚ 31 Α΄) «Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».

3. Τις αποφάσεις απόσπασης των αναφερομένων στην παρούσα εκπαιδευτικών και διοικητικών υπαλλήλων στις Γενικές Γραμματείες του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. 4. Την αρ. πρωτ. 37831/Υ1/5-3-2018 απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα «Τοποθέτηση Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων στις Οργανικές Μονάδες του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».

5. Την αρ. πρωτ. 37833/Υ1/5-3-2018 απόφαση του με θέμα «Τοποθέτηση Προϊσταμένων Διευθύνσεων στις Οργανικές Μονάδες του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».

6. Την αρ. πρωτ. 37868/Υ1/5-3-2018 απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα «Τοποθέτηση Προϊσταμένων Τμημάτων στις Οργανικές Μονάδες του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων – Ορισμός Αναπληρώτριας Προϊσταμένης Διεύθυνσης – Ορισμός Αναπληρώτριας Προϊσταμένης Τμήματος», όπως συμπληρώθηκε με την αρ. 38204/Υ1/6-3-2018 και ισχύει

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ  • Ακολουθείστε το iPaidia στο Google News

    Tελευταίες Ειδήσεις για την Παιδεία και την εργασία στο ipaidia.gr    • ideascentral

      europalso

    Enter your email address: