Τοποθέτηση διευθυντή στο ΓΕ.Ε.Λ.-Γυμνάσιο Αθωνιάδος Εκκλησιαστικής Ακαδημίας

Δείτε την του Υπουργείου Παιδείας

[embeddoc url=”https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A50%CE%9F4653%CE%A0%CE%A3-9%CE%A4%CE%92?inline=true” download=”all”]