: Ξεκίνησε η υποβολή δηλώσεων τοποθέτησης λειτουργικά υπεράριθμων εκπ/κών κλάδων ΠΕ11, ΠΕ60 και ΠΕ70

H πρόσκληση

Καλούνται οι εκπ/κοί κλάδων ΠΕ11, ΠΕ60 & ΠΕ70 οι οποίοι χαρακτηρίστηκαν λειτουργικά υπεράριθμοι στις σχολικές μονάδες της οργανικής τους θέσης, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 38/23-08- 2021 Πράξη του ΠΥΣΠΕ Α ́ Αθήνας, να υποβάλουν δήλωση τοποθέτησης σε λειτουργικά κενά των σχολικών μονάδων της Δ/νσης Π.Ε. Α ́Αθήνας (όπως αυτά αναφέρονται στους σχετικούς συνημμένους πίνακες) έως και σήμερα 23-08-2021 και ώρα 14:00 με αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [email protected]
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΠΕ11

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΠΕ60

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΕΝΑ ΠΕ70

ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΛΩΣΗΣ