Το Δ.Σ. του Σ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. ΣΤΕΛΛΑ με την παρούσα επιστολή διαμαρτύρεται προς την πολιτική ηγεσία του , σε σχέση με τη διαφαινόμενη πρόθεση να αλλάξουν τα κριτήρια τοποθέτησης των μελών ΕΕΠ & ΕΒΠ το σχολικό έτος 2020-2021.

Σύμφωνα με το νόμο 4589/2019 και ειδικότερα στο άρθρο 57 αναγράφονται αναλυτικά, τόσο τα κριτήρια όσο και η μοριοδότησή τους, για τα υποψήφια μέλη ΕΕΠ & ΕΒΠ, βάσει των οποίων έγινε η κατάταξή τους στους οριστικούς αξιολογικούς πίνακες .

Στα κριτήρια αυτά περιλαμβάνονται και τα κοινωνικά κριτήρια, που μοριοδοτήθηκαν για τους συναδέλφους που υπέβαλλαν αίτηση για κατάταξη στον αξιολογικό πίνακα .

Θεωρούμε, ως πρωτοβάθμιο συνδικαλιστικό όργανο, ότι αποτελεί κατάφωρη αδικία να μοριοδοτούνται για δεύτερη φορά τα ίδια κριτήρια, προκειμένου οι συνάδελφοι μας να τοποθετηθούν σε ΣΜΕΑΕ, ΚΕΣΥ και σε σχολικές μονάδες γενικής εκπαίδευσης.

Επισημαίνουμε ότι σε κανένα άλλο Υπουργείο πλην του Υπουργείου Παιδείας δεν υφίσταται επανακατάταξη υποψηφίων, από αξιολογικούς πίνακες, που έχουν καταρτιστεί υπό την αιγίδα του ΑΣΕΠ.
Εξ αυτού του λόγου ζητάμε:

Οι τοποθετήσεις των συναδέλφων αναπληρωτών μελών ΕΕΠ & ΕΒΠ για το σχολικό έτος 2020-2021, να γίνουν αποκλειστικά βάσει της σειράς κατάταξής τους στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες ΑΣΕΠ, καθώς και των δηλωθεισών προτιμήσεων, όπως προβλέπεται από το νόμο 4589/2019, άρθρο 62, παράγραφος 4, χωρίς να μοριοδοτηθούν εκ νέου άλλα κριτήρια.

Τέλος θεωρούμε ότι σε κάθε περίπτωση, η ισονομία για όλους τους συναδέλφους μας θα πρέπει να διαφυλαχθεί κι αυτό θα συμβεί όταν οι τοποθετήσεις των αναπληρωτών με βάση τη σειρά κατάταξης στους πίνακες ΑΣΕΠ, γίνουν απευθείας σε σχολεία και ΚΕΣΥ όπως συνέβαινε έως τώρα.