ΜΟΛΩΝ ΛΑΒΕ τού ΣτΕ προς ξένα Πανεπιστήμια Αυτόν τον χρόνο το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) αναχαίτισε τη μαζική «εισβολή» στην Ελλάδα ξένων Πανεπιστημίων: Με την 692/2013 απόφαση της Ολομελείας του,(1) το ΣτΕ απέρριψε τις προσφυγές ελληνικών κολλεγίων κατά της Υπουργικής Αποφάσεως που υποχρεώνει κάθε κολλέγιο αφενός να καταθέσει εγγυητική επιστολή € 500.000 στο Ελληνικό Δημόσιο και αφετέρου να προσλαμβάνει καθηγητές μόνο από το μητρώο διδακτικού προσωπικού που τηρεί το Τμήμα Κολλεγίων τού Υπουργείου Παιδείας >>> ..

Πανελλήνιες 2024: Θέματα και απαντήσεις πανελλαδικών - Εκτιμήσεις Βάσεων 2024 - Δείτε εδώ όλα τα ΝΕΑ