Το πρόγραμμα εξετάσεων για την εισαγωγή στην πυροσβεστική με κατατακτήριες

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔13/09/2017 - 16:43 | Author: Newsroom Ipaidia

Το πρόγραμμα των προκαταρκτικών για την εισαγωγή στην με κατατακτήριες εξετάσεις.

Το Πρόγραμμα των προκαταρκτικών εξετάσεων (ΠΚΕ) του Διαγωνισμού για την εισαγωγή πτυχιούχων Ανώτατων Εκπαιδευτικών και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων στην Σχολή Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας το Ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 όπως καταρτίστηκε από το Εκπαιδευτικό Συμβούλιο της Σχολής Ανθυποπυραγών της Πυροσβεστικής

Ακαδημίας σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Ανθρωπίνων Πόρων του Επιτελείου και διατυπώθηκε στο αριθ. 176/2017 Πρακτικού του ανωτέρω Συμβουλίου, ως εξής:

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΑΣΙΩΝ

(Οσοι υποψήφιοι κριθούν ικανοί

στις υγειονομικές εξετάσεις)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΨΥΧΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΑΣΙΩΝ

(Όσοι υποψήφιοι κριθούν ικανοί στις υγειονομικές εξετάσεις και στις αθλητικές δοκιμασίες)

Επώνυμα που αρχίζουν από Α έως και Κ ΤΕ. 20-09-2017 ΠΕ. 21-09-2017 ΠΑ. 22-09-2017
Επώνυμα που αρχίζουν από Λ έως και Ω. ΠΕ. 21-09-2017 ΠΑ. 22-09-2017 ΣΑ. 23-09-2017
Επανεξεταζόμενοι Υγειονομικής Επιτροπής ΔΕ. 25-09-2017 ΤΡ. 26-09-2017 ΤΕ. 27-09-2017
Εξ αναβολής Αθλητικών Δοκιμασιών ΤΕ. 27-09-2017 ΠΕ. 28-09-2017

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
1. Ως έδρα της Επιτροπής Υγειονομικών Εξετάσεων και της Επιτροπής Ψυχοτεχνικών Δοκιμασιών για τη διενέργεια των αντίστοιχων εξετάσεων και δοκιμασιών ορίζεται η Πυροσβεστική Ακαδημία, οδός Μάτσα αριθ. 32, Θέση Καλυφτάκη, Κάτω Κηφισιά Αττικής.

Στο Παράρτημα Α εμφανίζεται σχεδιάγραμμα πρόσβασης.
2. Ως έδρα των Επιτροπών Αθλητικών Δοκιμασιών για τη διενέργεια των αντίστοιχων αγωνισμάτων ορίζεται το Δημοτικό Στάδιο Ν. Ιωνίας «Ίκαρος», Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως, είσοδος από την οδό Ομορφοκκλησιάς, Νέα Ιωνία Αττικής. Στο Παράρτημα Β εμφανίζεται σχεδιάγραμμα πρόσβασης.
3. Ώρα προσέλευσης των υποψηφίων σε κάθε Επιτροπή ΠΚΕ του Πυροσβεστικού Σώματος ορίζεται η 08:30' π.μ.

4. Το Πρόγραμμα των προκαταρκτικών εξετάσεων είναι δεσμευτικό για όλους τους υποψηφίους. Παρέκκλιση μπορεί να υπάρξει μόνο, εφόσον συντρέξει εξαιρετικό και απρόβλεπτο γεγονός, π.χ. αιφνίδια βαριά ασθένεια κ.λ.π., το οποίο ο υποψήφιος οφείλει να γνωστοποιήσει στην Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού το αργότερο την ίδια ημέρα εξέτασής του και να το αποδείξει ενώπιον αυτής, ώστε να παρασχεθεί η δυνατότητα εξέτασής του σε άλλη ημερομηνία, εντός του καθορισθέντος χρόνου λειτουργίας των Επιτροπών ΠΚΕ του Πυροσβεστικού Σώματος.

Αναλυτικά:

Loading...


  • europalso

    ideascentral