Την υποστήριξη των φοιτητών και φοιτητριών του Πανεπιστημίου της Μαριούπολης, αποφάσισε η Σύγκλητος του , μετά από εισήγηση του πρύτανη.

Ειδικότερα η Σύγκλητος αποφάσισε να τους δώσει, τη δυνατότητα συνέχισης των σπουδών τους στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.

Συγκεκριμένα όσοι φοιτητές και φοιτήτριες από το Πανεπιστήμιο της Μαριούπολης το επιθυμούν μπορούν να εγγραφούν για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, σε τμήμα αντίστοιχο του τμήματος φοίτησής τους, ενώ διασφαλίζεται η παροχή φοιτητικής μέριμνας.

Η απόφαση αυτή διαβιβάστηκε στο υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων για έγκριση.