Το υπουργείο Παιδείας με ανυπόγραφο έγγραφο(non paper) μέσω e-mail που έφτασε σε Δ/νσεις Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης ανακοίνωσε το νέο ωρολόγιο πρόγραμμα των Γυμνασίων, το οποίο και θα εφαρμοστεί από τον προσεχή Σεπτέμβριο.
Το νέο ωρολόγιο πρόγραμμα που στάλθηκε σήμερα στις Διευθύνσεις
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ/ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΠΕΔΙΟ
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ/ΜΑΘΗΜΑ
ΤΑΞΕΙΣ
Α΄
Β΄
Γ’
Ελληνική Γλώσσα
και
Γραμματεία
Νεοελληνική Γλώσσα
και Γραμματεία
Γλωσσική Διδασκαλία
2
2
2
Νεοελληνική Λογοτεχνία
2
2
2
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία
Αρχαία Ελληνική Γλώσσα
3
3
3
Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από Μετάφραση
2
2
2
Μαθηματικά
Μαθηματικά
4
4
4
Φυσικές Επιστήμες
Φυσική
1
2
2
Χημεία
1
1
Βιολογία
1
2
Γεωγραφία
2
2
Σπουδές του Ανθρώπου και της Κοινωνίας
Ιστορία
2
2
2
Κοινωνική και πολιτική Αγωγή
2
Θρησκευτικά
2
2
2
Ξένες Γλώσσες
Αγγλικά
3
3
3
2η Ξένη Γλώσσα(Γαλλικά/Γερμανικά/Ιταλικά/Ισπανικά)
2
2
2
Τεχνολογίες Πληροφορίας
και Επικοινωνιών
Τεχνολογίες Πληροφορίας
και Επικοινωνιών
2
2
2
Πολιτισμός και Δραστηριότητες Τέχνης
Μουσική
2
Καλλιτεχνικά
2
Αθλητική Ζωή
Φυσική Αγωγή
3
2
2
Οικιακή Οικονομία
Οικ. Οικονομία
1
1
Βιωματικές Δράσεις-Συνθετικές Δημιουργικές –Project
Τεχνολογία
Τοπική Ιστορία
Περιβάλλον και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη (Π.Ε.Α.Α)
Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός (Σ.Ε.Π.)
Φύση και Άσκηση
Πολιτισμός και Δραστηριότητες Τέχνης
Σχολική και Κοινωνική Ζωή (Σ.Κ.Ζ.)
2
2
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ
35
35
35