23-02-17 Το υπουργείο και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων συζητούν για επενδύσεις στην Παιδεία

Αύριο Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου στο υπουργείο και ώρα 15:30 η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), σε συνεργασία με το υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων, θα συζητήσουν τους τρόπους καλύτερης κατανόησης των επενδυτικών αναγκών καθώς και το ρόλο των χρηματοδοτικών προϊόντων της ΕΤΕπ στον τομέα της εκπαίδευσης.

Σημειώνουμε ότι έχει ήδη υπογραφεί συμφωνία, μεταξύ των δύο μερών, για την ενίσχυση 9 ελληνικών Πανεπιστημίων με το ποσό των 138 εκατομμυρίων ευρώ, μία από τις τρεις οικονομικές συμφωνίες που υπογράφτηκαν στις 22-02-16 για την στήριξη της καινοτομίας, της επιχειρηματικότητας και της ανάπτυξης στην Ελλάδα, συνολικής χρηματοδότησης 203 εκατομμύρια ευρώ.

Στη συζήτηση, όπου θα απευθύνει χαιρετισμό ο υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Κώστας Γαβρόγλου, θα παρουσιαστούν παραδείγματα (case studies) επενδυτικών σχεδίων σε:

  • Κτιριακές Υποδομές
  • Ενεργειακή αναβάθμιση / Ενεργειακή Αυτονομία
  • Θέματα εκπαιδευτικής πολιτικής

Πρωτύτερα, και ώρα 09:00, θα πραγματοποιηθεί από το Υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) η εκδήλωση έναρξης του έργου «Hellenic Universities 1», στο πλαίσιο της δανειακής σύμβασης μεταξύ της ελληνικής Κυβέρνησης και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Στη εκδήλωση, την οποία θα χαιρετίσει ο υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Κώστας Γαβρόγλου, θα δοθεί η δυνατότητα σε όλους τους συμμετέχοντες και εμπλεκόμενους στην υλοποίηση και διαχείριση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των 17 Υποέργων να συζητήσουν και να ανταλλάξουν απόψεις τόσο μεταξύ τους όσο και με στελέχη της Τράπεζας.