Το Γενικό Λύκειο και η πρόσβαση στην Ανώτατη εκπαίδευση. – Πώς εξάγεται η βαθμολογία. Δείτε τον πίνακα παρακάτω >> .