35 ώρες στην Α Λυκείου, 32-36 ώρες στη Β΄Λυκείου και 28 ώρες στη Γ Λυκείου
(σημερινό δημοσίευμα της Αυγής)

Το ενδεικτικό ωρολόγιο πρόγραμμα για το νέο Λύκειο που προτείνει το ΙΕΠ
Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που θα ξεκινά με 35 ώρες στην Α Λυκείου, στη Β Λυκείου θα είναι από 32-36 ώρες και στη Γ Λυκείου θα περιορίζεται σε 28 ώρες.


Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΡΜΟΥ
29 ΩΡΕΣ
Γλώσσα (Αρχαία, Έκθεση, Λογοτεχνία)
Μαθηματικά Φυσικές επιστήμες (Φυσική, Χημεία, Βιολογία, Γεωλογία)
Ιστορία
Πολιτική Παιδεία
Α ξένη Γλώσσα
Θρησκευτικά
Φυσική Αγωγή

Ελεύθερες δραστηριότητες
Επαγγελματικός Προσανατολισμός
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ 6 ΩΡΩΝ
Β ξένη γλώσσα
Εφαρμογές πληροφορικής
Γεωλογία και Διαχείριση Ευρωπαϊκών Πόρων
Ευρωπαϊκός πολιτισμός
Καλλιτεχνική Παιδεία
Οικονομικά και άλλα
Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΡΜΟΥ
20 ΩΡΕΣ
Γλώσσα (Έκθεση, λογοτεχνία)
Μαθηματικά
Φυσικές Επιστήμες
Ιστορία και Σύγχρονη Κοινωνική Επιστήμη
Φυσική Αγωγή
Ελεύθερες/Δημιουργικές δραστηριότητες
Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (ενδεικτικά) 12 Ή 16 ΩΡΕΣ
Αρχαία ( πρωτότυπο)
Ξένες Γλώσσες
Ιστορία
Μαθηματικά
Φυσικές επιστήμες (Φυσική, Χημεία, Βιολογία)
Θρησκευτικά και ηθικά ζητήματα
Μουσική
Σχέδιο
Ψυχολογία
Φιλοσοφία
Πολιτισμός και τέχνη
Οικονομικά και άλλα
Γ ΛΥΚΕΙΟΥ
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΟΡΜΟΥ 10 ΩΡΕΣ
Γλώσσα ( Έκθεση-Λογοτεχνία)
Φυσική Αγωγή
Ελεύθερες Δημιουργικές Δραστηριότητες
Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 18 ΩΡΕΣ
Β ξένη γλώσσα
Εφαρμογές Πληροφορικής
Γεωλογία και Διαχείριση Φυσικών Πόρων
Ευρωπαϊκός πολιτισμός
Καλλιτεχνική παιδεία
Οικονομικά και άλλα
Διευκρινήσεις ΙΕΠ
Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, αναφορικά με τα σημερινά δημοσιεύματα σχετικά με την πρόταση του Ι.Ε.Π. για το Λύκειο και ειδικότερα σε ό,τι αφορά στα ενδεικτικά ωρολόγια προγράμματα, διευκρινίζει ότι τα μαθήματα επιλογής της Γ’ τάξης που προτείνονται από το Ι.Ε.Π. δεν είναι αυτά που έχουν δημοσιευτεί αλλά είναι τα ακόλουθα:
Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία, Βιολογία, Αρχαία, Ιστορία, Λατινικά, Φιλοσοφία, Πολιτικοί και Κοινωνικοί Θεσμοί, Πληροφορική, Πολιτική Οικονομία, Ξένες Γλώσσες, Ζητήματα Ηθικής και Θρησκειών, Σχέδιο, Μουσική, Ιστορία της Τέχνης, Μαθήματα ΕΠΑ.Λ. Δεν πρόκειται φυσικά για ένα οριστικοποιημένο ωρολόγιο πρόγραμμα αλλά για ένα ενδεικτικό παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο προτείνεται να οργανωθεί το πρόγραμμα του Λυκείου.