Σε όλες τις προκηρύξεις του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ) έχει ανταποκριθεί το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), με προτάσεις που κατατέθηκαν στις θεματικές περιοχές από τα τμήματα και εργαστήριά του.

“Το ΑΠΘ με το μέγεθός του αλλά κυρίως με την εξαίρετη δουλειά που γίνεται εδώ, έχει καταφέρει να πάρει τη μερίδα του λέοντος”, ανέφερε ο διευθυντής του ΕΛΙΔΕΚ δρ. Νεκτάριος Νασίκας, παρουσιάζοντας την τρέχουσα κατάσταση σε ό,τι αφορά στις χρηματοδοτήσεις του φορέα για την έρευνα και τους στόχους του στο αμέσως επόμενο διάστημα, σε εκδήλωση που συνδιοργάνωσε με τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας ΑΠΘ (ΕΛΚΕ- ΑΠΘ).

“Στο ΑΠΘ χρηματοδοτούνται 270 έργα αυτή τη στιγμή ενώ η χρηματοδότηση ξεπερνάει τα 16 εκ. ευρώ, ένα ποσό ιδιαίτερα σημαντικό, το οποίο αντανακλά την εξαιρετική δουλειά που γίνεται σε όλα τα επίπεδα. Το Αριστοτέλειο χρηματοδοτείται στο σύνολο των δράσεων που προκηρύσσει το ΕΛΙΔΕΚ-από το επίπεδο του υποψήφιου διδάκτορα στο επίπεδο του μεταδιδάκτορα, του μέλους ΔΕΠ και του ερευνητή- αλλά και στις δράσεις τις εμβληματικές, που πρόσφατα χρηματοδότησε το ίδρυμα για την επιστήμη και κονωνία”, ανέφερε ο κ. Νασίκας.

Συγκεκριμένα στην 1η προκήρυξη υποψηφίων διδακτόρων το ΑΠΘ χρηματοδοτήθηκε για 131 υποτρόφους με 2,77 εκ. ευρώ, στην 1η προκήρυξη μεταδιδακτόρων για 19 υποτρόφους με 4,2 εκ ευρώ, στην 2η προκήρυξη υποψηφίων διδακτόρων για 77 υποτρόφους με το ποσό των 1,9 εκ ευρώ και στην προκήρυξη μελών ΔΕΠ για 42 μέλη, με 7,2 εκ. Ευρώ.

“Οι δράσεις του ΕΛΙΔΕΚ το επόμενο διάστημα”

Συνολικά πέντε δράσεις του ΕΛΙΔΕΚ, προϋπολογισμού 74 εκ. ευρώ είναι σε φάση προκήρυξης και αξιολόγησης, ενώ αναμένεται να προκηρυχθούν σταδιακά δράσεις συνολικού προϋπολογισμού 98,4 εκ. ευρώ. Η πρώτη από αυτές θα γίνει τον ερχόμενο Απρίλιο και θα είναι η 3η που θα αφορά υποψήφιους διδάκτορες. Θα ακολουθήσει τον Σεπτέμβριο του 2020 η 3η προκήρυξη ερευνητικών έργων για την ενίσχυση μεταδιδακτόρων ερευνητών και στις αρχές του επόμενου έτους η 2η προκήρυξη για την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας.

Στη στρατηγική του ΕΛΙΔΕΚ αναφέρθηκε ο πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης του Ιδρύματος, καθηγητής Κώστας Χαριτίδης. “Λέξη- κλειδί είναι η συμμετοχή της κοινότητας μας για πρώτη φορά στο να θέσουμε εμείς τους κανόνες για την έρευνα και την καινοτομία. Έχουμε επενδύσει κάποια ποσά και κάποιες ιδέες για τις διδακτορικές διατριβές και τις μεταδιδακτορικές έρευνες. Ήλθε η ώρα να δούμε πώς αυτά θα γίνουν πραγματική ανάπτυξη κι έχουμε στο μυαλό μας κάποια πράγματα. Ήδη από την ίδρυσή του το ΕΛΙΔΕΚ έχει σαν στόχο να δημιουργήσει και να λειτουργήσει νεοφυείς επιχειρήσεις. Νομίζω ότι στα επόμενα βήματα πρόκειται να το οργανώσουμε αυτό και από εκεί και ύστερα είναι στα χέρια των ωφελουμένων από τις πράξεις υποψηφίων διδακτόρων και μεταδιδακτορικών να κινηθούν -και να το κάνουν με συγκεκριμένο τρόπο- προς αυτή τη κατεύθυνση. Εκεί θέλουμε και τους επιχειρηματίες δίπλα να βοηθήσουν”, εξήγησε ο κ. Χαριτίδης.

“Αυτό που έχει εξέχουσα σημασία για το ΑΠΘ και τις πρυτανικές Αρχές, με βάση τις προτεραιότητες που έχουμε θέσει, είναι η ενίσχυση των νέων ανθρώπων του πανεπιστημίου μας που έχει επιτευχθεί μέσω του θεσμού του ΕΛΙΔΕΚ. Περισσότεροι από 200 νέοι ερευνητές φιλοξενήθηκαν στο ΑΠΘ στο πλαίσιο αυτό. Το Αριστοτέλειο αναγνωρίζει και υποστηρίζει με κάθε τρόπο πρωτοβουλίες που υποστηρίζουν τους νέους ανθρώπους και συμβάλλουν στην προσπάθεια αναστροφής του φαινομένου φυγής των νέων επιστημών της χώρας μας στο εξωτερικό”, ανέφερε ο αντιπρύτανης Διοικητικών Υποθέσεων του ΑΠΘ, Ανδρέας Γιαννακουδάκης.

“Πρέπει όλοι μαζί να δημιουργήσουμε τα κίνητρα, ώστε να έχουν οι νέοι το βλέμμα στραμμένο στην Ελλάδα. Να ζήσουν, να δημιουργήσουν, να καινοτομήσουν εδώ”, υπογράμμισε.