Το APF FU GRÈCE για την πρόταση του Εθνικού Οργανισμού Εξετάσεων

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔26/11/2015 - 16:39 | Author: Newsroom Ipaidia

Διαπιστώσεις του Επιστημονικού Συνδέσμου Καθηγητών Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Ελλάδας (APF FU GRÈCE) αναφορικά με την πρόταση του Εθνικού Οργανισμού Εξετάσεων προς τους Προέδρους των Τμημάτων των Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι.

της χώρας για διερεύνηση πιθανών αλλαγών στην εξέταση των ειδικών μαθημάτων.

Διαβάστεεδώ το σχετικό έγγραφο

ΘΕΜΑ: «Διαπιστώσεις του Επιστημονικού Συνδέσμου Καθηγητών Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Ελλάδας (APF FU GRÈCE) αναφορικά με την πρόταση του Εθνικού Οργανισμού Εξετάσεων προς τους Προέδρους των Τμημάτων των Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. της χώρας για διερεύνηση πιθανών αλλαγών στην εξέταση των ειδικών μαθημάτων»

ΣΧΕΤ.: Το με αριθμ. πρωτ. 443/21-10-2015 έγγραφό σας

Σε συνέχεια του ως άνω σχετικού εγγράφου σας, αφού μελέτησαμε τα επιχειρήματα που παραθέτονται για την τεκμηρίωση ενδεχόμενης μεταβολής ή/και κατάργησης της εξέτασης των ειδικών μαθημάτων για τα Τμήματα ή Σχολές που απαιτούν επιπλέον εξέταση σε ειδικά μαθήματα, θα θέλαμε να εκφράσουμε την πλήρη αντίθεσή μας και να επισημάνουμε ότι τα εν λόγω επιχειρήματα, τα οποία καταγράφουν υπαρκτά προβλήματα που συνδέονται άρρηκτα με την ασκούμενη Εθνική Εκπαιδευτική Πολιτική και εν προκειμένω με την Εθνική Ξενόγλωσση Εκπαιδευτική πολιτική για την οποία ουδέποτε έχει εκπονηθεί ένα «ολοκληρωμένο και συνεκτικό σχέδιο», δε στοιχειοθετούν την ανάγκη μεταβολής ή/και τυχόν κατάργησης της εξέτασης των ειδικών μαθημάτων.

Αντιθέτως, καταδεικνύουν ξεκάθαρα ότι ο σχεδιασμός της παρεχόμενης Ξενόγλωσσης Εκπαίδευσης στη χώρα μας βρίσκεται σε πλήρη διάσταση με τις θέσεις και τα εργαλεία που έχει αναπτύξει το Συμβούλιο της Ευρώπης για τη διαμόρφωση ενός συγκεκριμένου πλαισίου προτάσεων για την ανάπτυξη γλωσσικών εκπαιδευτικών πολιτικών που προάγουν την πολυγλωσσία στις χώρες-μέλη της Ε.Ε.

Με δεδομένη την αντίθεσή μας στην εν λόγω πρόταση του Ε.Ο.Ε., παραθέτουμε στη συνέχεια τα αντεπιχειρήματά μας σε κάθε έναν από τους καταγεγραμμένους λόγους που εγείρουν ζήτημα διερεύνησης μεταβολής ή/και κατάργησης της εξέτασης των ειδικών μαθημάτων των Πανελλαδικών Εξετάσεων:

 1. Πολυπλοκότητα και μεγάλο χρονικό εύρος των Πανελλαδικών Εξετάσεων – Ανάγκη μετακίνησης πολλών μαθητών για να εξεταστούν

Πρόκειται για δύο συνθήκες, οι οποίες αφορούν στο γενικότερο σχεδιασμό των Παννελαδικών Εξετάσεων και επιβαρύνουν το σύνολο των υποψηφίων που μετέχουν σε αυτές. Αποτελούν δε αντικείμενο έντονου προβληματισμού τις τελευταίες δεκαετίες χωρίς οι αρμόδιες Υπηρεσίες για τη Διοργάνωση και Διεξαγωγή των Εξετάσεων να έχουν μέχρι στιγμής επιδείξει την αναμενόμενη ευαισθησία. Συνυπολογίζοντας ότι:

α) το σύστημα αναμετάδοσης των θεμάτων του συνόλου των πανελλαδικώς εξεταζομένων μαθημάτων καθώς και οι αρχές για τη διασφάλιση της εγκυρότητας αυτών είναι κοινά και

β) για τη λήψη πιστοποίησης γλωσσομάθειας, η οποία προτείνεται σε αντικατάσταση της πανελλαδικής εξέτασης στα ειδικά μαθήματα Ξένων Γλωσσών, απαιτείται παρομοίως η μετακίνηση των υποψηφίων (Βλ. Διοργάνωση και Διεξαγωγή ΚΠΓ),

γίνεται σαφές ότι οποιαδήποτε πρόταση πιθανής επίλυσης των συγκεκριμένων προβλημάτων μέσα από την κατάργηση της εξέτασης συγκεκριμένων γνωστικών αντικειμένων πάσχει λογικής, ηθικής και εκπαιδευτικής βάσης.

2.Ανακόλουθος τρόπος εξέτασης των ειδικών μαθημάτων που δεν ικανοποιεί πλήρως τις απαιτήσεις του γνωστικού αντικειμένου των αντίστοιχων Τμημάτων ή Σχολών (χαμηλό ή υψηλό επίπεδο εξέτασης).

Η πληθώρα των προβλημάτων που προκύπτουν κάθε χρόνο κατά τη διάρκεια των Πανελλαδικών Εξετάσεων καθώς και ο αριθμός των διευκρινίσεων που κατ΄επαναλήψη καλείται να δώσει η αρμόδια Κεντρική Επιτροπή Πανελλαδικών Εξετάσεων κατά τη διεξαγωγή αυτών, καταδεικνύει ότι το εν λόγω ζήτημα αφορά το σύνολο των πανελλαδικώς εξεταζομένων μαθημάτων και όχι κατ’ επιλογή τα ειδικά μαθήματα.

Επιπλέον, η συχνότητα επανάληψης τέτοιων φαινομένων εγείρει ερωτήματα σχετικά με την ύπαρξη ενιαίου πλαισίου που να ορίζει ξεκάθαρα και επακριβώς τις γνώσεις/δεξιότητες των υποψηφίων σε κάθε γνωστικό αντικείμενο.

Ειδικότερα για τα ειδικά μαθήματα Ξένων Γλωσσών, θα θέλαμε να τονίσουμε ότι το εν λόγω επιχείρημα βρίσκεται σε πλήρη αντίθεση με τη φιλοσοφία εξέτασής τους, καθώς εδώ και πολλά χρόνια υπάρχει αναλυτικό και πλήρως περιγραφικό πλαίσιο που ορίζει τις απαιτήσεις του γνωστικού αντικειμένου όχι με γενικότητες (πχ χαμηλό ή υψηλό επίπεδο), αλλά με επιστημονικούς όρους και πολύ συγκεκριμένους δείκτες.

 1. Αναγκαιότητα εξωσχολικής προετοιμασίας καθώς τα πανελλαδικώς εξαταζόμενα ειδικά μαθήματα και το επίπεδο εξέτασής τους δε διδάσκονται στα δημόσια σχολεία.

Η εξωσχολική προετοιμασία αποτελεί ένα από τα «κακώς κείμενα» της ελληνικής εκπαιδευτικής πραγματικότητας. Το σύγχρονο σχολείο με το πλήθος των προβλημάτων που αντιμετωπίζει -των οποίων η επίλυση αποτελεί αποκλειστικά αντικείμενο του εθνικού σχεδιασμού εκπαιδευτικής πολιτικής- ωθεί την πλειοψηφία του μαθητικού δυναμικού τόσο των δημοσίων όσο και των ιδιωτικών σχολείων στην εξωσχολική προετοιμασία της πλειονότητας των γνωστικών αντικειμένων που παρέχει και όχι αποκλειστικά και κατ΄εξαίρεση των ειδικών μαθημάτων και ειδικότερα της Ξένης Γλώσσας.

Μέριμνα ειδικής βαρύτητας για την αναβάθμιση του Δημόσιου Σχολείου θα έπρεπε να είναι – όχι η μεταβολή ή/και η τυχόν κατάργηση της πανελλήνιας εξέτασης ορισμένων γνωστικών αντικειμένων- αλλά η ένταξη/διδασκαλία και των ειδικών μαθημάτων στο σχολικό ωρολόγιο πρόγραμμα κατά ουσιαστικό για τους εκπαιδευόμενους τρόπο, με δεδομένο ότι η προτεινόμενη διαδικασία ουδεμία επιπλέον επιβάρυνση δημιουργεί, εφόσον το δημόσιο σχολείο διαθέτει ήδη καθηγητές αυτών των ειδικοτήτων.

Ειδικότερα, για τα ξενόγλωσσα μαθήματα, αποτελεί σκάνδαλο η άρνηση της Πολιτείας να συνδέσει το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας με τη διδασκαλία της Ξένης Γλώσσας εντός του δημόσιου σχολείου εδώ και περισσότερο από μία δεκαετία. Μέσα από την αναμόρφωση της διδασκαλίας των ξένων γλωσσών, τον καλύτερο καταμερισμό των μαθητών σε ολιγομελή τμήματα και την αύξηση των ωρών διδασκαλίας δεν θα απαιτείται εξωσχολική προετοιμασία και το σχολείο θα κάνει θετικά βήματα προς την επιβεβαίωση του δημόσιου και κοινωνικού του χαρακτήρα.

 1. Πριμοδότηση των υποψηφίων με πολλά μόρια σε περίπτωση επιτυχούς εξέτασής τους στα ειδικά μαθήματα με αποτέλεσμα την εισαγωγή τους στα αντίστοιχα Τμήματα, ακόμη και με πολύ χαμηλές επιδόσεις στα κύρια μαθήματα.

Η πριμοδότηση των ειδικών μαθημάτων αφορά στο χαρακτηρισμό τους ως μαθήματα αυξημένης βαρύτητας για την εισαγωγή στα Τμήματα ή/και Σχολές που απαιτούν την εξέταση στα εν λόγω γνωστικά αντικείμενα. Οι χαμηλές επιδόσεις στο σύνολο των πανελλαδικώς εξεταζομένων μαθημάτων είναι ένα θλιβερό φαινόμενο, το οποίο λαμβάνει ανησυχητικές διαστάσεις που οδηγούν σε υποβάθμιση της παρεχόμενης εκπαίδευσης εν συνόλω, είτε αναφερόμαστε σε παιδεία και κουλτούρα είτε σε επιστημονικότητα..

Γίνεται σαφές ότι η οποιαδήποτε αναβάθμιση αυτής δεν μπορει να προκύψει μέσα από επιχειρηματολογία υπέρ μεταβολής ή/και τυχόν κατάργησης των εξετάσεων των ειδικών μαθημάτων, η οποία μόνο πλήγμα μπορεί να επιφέρει στα εν λόγω γνωστικά αντικείμενα.

Αντιθέτως, απαιτούνται ριζικές τομές, ως αποτέλεσμα συστηματικής μελέτης πληθώρας παραμέτρων μέσα στο σχολικό περιβάλλον και σε όλο το φάσμα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, η εφαρμογή των οποίων θα οδηγεί σταθερά τους υποψηφίους στην κατάκτηση των απαιτούμενων γνώσεων και δεξιοτήτων και θα είναι ανεξάρτητη από τον τρόπο διοργάνωσης και εξέτασης του συνόλου των πανελλαδικώς εξεταζομένων μαθημάτων.

 1. Παρωχημένη διαδικασία εξέτασης, δεδομένης της κατοχής από σχεδόν όλους τους υποψηφίους αναγνωρισμένου πιστοποιητικού γλωσσομάθειας, το οποίο από μόνο του θα μπορούσε να είναι επαρκές για την εισαγωγή στα αντίστοιχα Τμήματα.

Κατ΄ αρχήν είναι παράλογο ένας εθνικός φορέας να εκφέρει επιχειρηματολογία η οποία –αντί να στοχεύει στην ενδυνάμωση των δομών παροχής δημόσιας εκπαίδευσης- προωθεί την εξωσχολική προετοιμασία για την απόκτηση αναγνωρισμένου πιστοποιητικού γλωσσομάθειας.

Οφείλουμε εδώ να επισημάνουμε πως η ταύτιση κατοχής αναγνωρισμένου πιστοποιητικού γλωσσομάθειας και τρόπου εξέτασης για την εισαγωγή στα αντίστοιχα Πανεπιστημιακά Τμήματα είναι τυπικά και ουσιαστικά αβάσιμη και ατεκμηρίωτη καθώς η υφιστάμενη ξενόγλωσση εκπαιδευτική πολιτική ουδέποτε μερίμνησε για τη σύνδεση παρεχόμενης εκπαίδευσης και πιστοποίησης γλωσσομάθειας μέσα από τη δημόσια εκπαίδευση την τελευταία δεκαετία, ενώ τα εμπλεκόμενα στην εν λόγω διαδικασία Πανεπιστημιακά Ιδρύματα έχουν εκπονήσει ενδελεχείς σχετικές μελέτες.

Επίσης, η διατύπωση «από σχεδόν όλους τους υποψήφιους» έρχεται να αναδείξει με προχειρότητα τη μη δεδομένη κατοχή αναγνωρισμένων πιστοποιητικών γλωσσομάθειας, χωρίς να αναλύει τις πιθανές κατηγορίες που μπορεί να υπάγονται κάτω από αυτή τη γενική διατύπωση.

Να θυμήσουμε, τέλος, ότι τα Ανώτατα Ιδρύματα του εξωτερικού στην πλειονότητά τους έχουν διακριτή διαδικασία εξέτασης της ξένης γλώσσας.

Κατόπιν των ανωτέρω, διαπιστώνουμε ότι η πιθανή μεταβολή ή/και κατάργηση της εξέτασης των ειδικών μαθημάτων και ειδικότερα της ξένης γλώσσας για την εισαγωγή σε Τμήματα ή Σχολές που απαιτούν επιπλέον εξέταση σε ειδικά μαθήματα δεν αποτελεί λύση για την αντιμετώπιση των καταγεγραμμένων από τον Ε.Ο.Ε. προβληματικών καταστάσεων, οι οποίες αφορούν στο σύνολο των πανελλαδικώς εξεταζομένων μαθημάτων και μπορούν να επιλυθούν μόνο μέσα από εθνικό σχεδιασμό που θα στοχεύει στην αναβάθμιση του Δημόσιου Σχολείου.

Θεωρούμε δε ότι μόνο μέσα από την αναβάθμιση της παρεχόμενης δημόσιας ξενόγλωσσσης εκπαίδευσης μέσω της δημιουργίας νέων προγραμμάτων σπουδών, της ενίσχυσης της διδασκαλίας της ξένης γλώσσας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση καθώς και της σύνδεσης αυτής με το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσσομάθειας, όπως επί σειρά ετών προτείνουν οι Ξενόγλωσσοι Επιστημονικοί Σύνδεσμοι, θα οδηγηθούμε σε ορθολογική αντιμετώπιση πολλών στρεβλώσεων του εκπαιδευτικού συστήματος, ώστε να εξομαλυνθούν οι ανισότητες μεταξύ γνωστικών αντικειμένων και να βελτιωθεί η σχολική πραγματικότητα.

Κλείνοντας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι παραμένουμε στη διάθεσή σας προκειμένου να συμμετέχουμε σε σχετικό διάλογο για την εξεύρεση των βέλτιστων προτάσεων για τη διευθέτηση ενός τόσο σοβαρού ζητήματος.

Για το ΔΣ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΘΗΝΑ ΚΑΡΑΘΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΠΗ

Loading...
 • Δια Βίου Επιλογή

  Β2 Γαλλικά σε 2 μήνες από το μηδέν!

  europalso

  europalso