Οι μικροί μαθητές αφού τύπωσαν με χειροποίητα κινητά στοιχεία τα γράμματα, ανέλαβαν την εικονογράφηση των αλφαβηταρίων τους. Εδώ ένα μικρό δείγμα της δουλειάς τους!