Επιστροφή βιβλίων Φακέλων Θρησκευτικών –  Οι γονείς του δημοτικού σχολείου της κοινότητας Βερδικούσιας Λάρισας, διαμαρτυρόμενοι για τα νέα βιβλία «φακέλους μαθημάτων» των θρησκευτικών,

τα οποία είναι ξένα προς το ορθόδοξο χριστιανικό πνεύμα, αφού ενημερωθήκαμε από καθηγητή θεολόγο για την ακαταλληλότητα των βιβλίων αυτών, αποφασίσαμε σε Γενική Συνέλευση του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων με συντριπτική πλειοψηφία (περίπου 90%) να τα επιστρέψουμε στο Υπουργείο Παιδείας. Τα βιβλία έχουν ήδη σταλεί, και αναμένουμε τον Πρωθυπουργό και τους ιθύνοντες το Υπουργείο να αφουγκρασθούν τις πολλές ανά την ελληνική επικράτεια αντιδράσεις και τελικώς να υποχωρήσουν, προς δόξαν Θεού και ωφέλεια των παιδιών μας.

Εκ του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων  του Δημοτικού Σχολείου Βερδικούσιας.