Το 33% των μαθητών έχει σταματήσει φροντιστήρια και την εκμάθηση ξένης γλώσσας