Ο Πανευρωπαϊκός διαγωνισμός “Cansats in Europe”  απευθυνόταν σε μαθητές, οι οποίοι κλήθηκαν να κατασκευάσουν ένα δορυφόρο σε μέγεθος κουτιού αναψυκτικού.

Στην τελική φάση του διαγωνισμού οι συσκευές των μαθητών εκτοξεύθηκαν σε ύψος ενός χιλιομέτρου και εκτέλεσαν μία αποστολή που οι ίδιοι είχαν σχεδιάσει.