Τμήματα Ξένων Γλωσσών Αθήνας και Θεσσαλονίκης: Συλλογή υπογραφών για το σχέδιο Αθηνά