Ποιο είναι το ΤΕΣΥΔ;

Το τμήμα Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων (ΤΕΣΥΔ) δημιουργήθηκε το 2004 στα πλαίσια του προγράμματος ΕΠΕΑΕΚ. Είναι το μοναδικό παράρτημα του ΤΕΙ Μεσολογγίου και, εδρεύει στη Ναύπακτο. Τώρα το σχέδιο Αθηνά το συγχωνεύει με άλλα πέντε τμήματα δημιουργώντας ένα ενιαίο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής. Από το 2004 μέχρι σήμερα το ΤΕΣΥΔ έχει πετύχει σημαντικά ακαδημαϊκά επιτεύγματα:

 1. Διαθέτει 8 μέλη Ε.Π. ενώ εκκρεμεί ο διορισμός άλλων 2 συναδέλφων.
 2. Το 10% των εισακτέων το δηλώνουν πρώτη προτίμηση, το 25% στις 5 πρώτες (στοιχεία 2009 -2011).
 3. Οι απόφοιτοι γίνονται δεκτοί για μεταπτυχιακές σπουδές στα καλύτερα Πανεπιστήμια του κόσμου ( MINNESOTA) και συνεχίζουν για διδακτορικές σπουδές, (CAMBRIDGE).
 4. Το ποσοστό απασχόλησης των αποφοίτων σε εργασίες συναφείς με τις σπουδές τους ξεπερνά το 85% (εταιρίες στο Εξωτερικό και Εσωτερικό).
 5. Υλοποιεί τυπικές διαδικασίες ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ σε ετήσια βάση από το 2006.
 6. Είναι 1 από τα 5 πρώτα τμήματα που πέρασαν ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 2010-2011.
 7. Έχει συμμετοχή σε ευρωπαϊκά και εθνικά ανταγωνιστικά ερευνητικά προγράμματα σε συνέργεια με επιχειρηματικούς οργανισμούς (βλ. Πίνακα 1), με ετήσιο μέσο όρο χρηματοδότησης τα 400.000 ΕΥΡΩ / ΕΤΟΣ.
 8. Προσφέρει ΑΥΤΟΔΥΝΑΜΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (1 από τα 5 τμήματα ΤΕΙ που εγκρίθηκαν αυτοδύναμο Π.Μ.Σ. το 2012).
 9. ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟΥ ΘΕΡΙΝΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ με συμμετοχή Πανεπιστημίων του εξωτερικού και εσωτερικού. (ΑΤΗΕΝΑ 2010, 2011, 2012, IRIS 2013).
 10. Έχει λάβει ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ και (2 για κατάκτηση πρώτων θέσεων σε διεθνείς διαγωνισμούς και 1 για καλύτερη δημοσίευση σε διεθνές συνέδριο).
 11. ΠΑΡΟΧΗ συμπληρωματικής εκπαίδευσης (CISCO NETWORK ACADEMY) με έμφαση στις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας.
 12. Το τμήμα φιλοξενεί IEEE STUDENT BRANCH το οποίο απαρτίζεται από φοιτητές του Τμήματος.
 13. Ισχυρό ακαδημαϊκό προφίλ αποφοίτων. Οι φοιτητές ενθαρρύνονται να δημοσιεύουν τα αποτελέσματα πτυχιακών, πρακτικών, εργασιών σε διεθνή περιοδικά και συνέδρια σε συνεργασία με τους καθηγητές τους. Σε τουλάχιστον 7 εργασίες φοιτητές είναι συν-συγγραφείς.

 1. Έχει διοργανώσει αυτοδύναμα τρία διεθνώς αναγνωρισμένα συνέδρια (MOBIMEDIA 2007, ISVLSI 2010, TOPOLOGY 2010).
 2. Διαθέτει ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ κόστους 3.000.000 ευρώ(Όργανα και Διατάξεις) τον οποίο συχνά δεν διαθέτουν ούτε εταιρίες του χώρου των τηλεπικοινωνιών.
 3. Βρίσκεται σε ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ (Δήμος Ναυπάκτου, Τοπικοί φορείς, Β’ θμια εκπαίδευση κα). Σε εξέλιξη βρίσκεται πρόγραμμα με συμμετοχή των μαθητών του Α’ Λυκείου, Δήμου Ναυπάκτου και φοιτητών για την βελτιστοποίηση διαδρομών των οχημάτων του Δήμου με τεχνολογία αισθητήρων. Η Δυτική Ελλάδα είναι γνωστή στην Ευρώπη για τις επιδόσεις των επιχειρήσεων και ιδρυμάτων της στην Πληροφορική.
 4. Βρίσκεται σε ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ (ERICSSON, RECORE, CYTRIX, BLUEDEV, TELEDROM, SENSING AND CONTROL, TELIAUNIV. KARLSRUHE, UNIV. OF BOCHUM, INRIA, FRAUHOFFER, κλπ).
 5. Βρίσκεται σε ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ (ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ, Ίδρυμα Τεχνολογίας Υπολογιστών, Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων, Τεχνολογικό Πάρκο Πατρών, ΕΑΠ, INTRACOM, VIRTUALTRIP, MINDWARE κα).
 6. ΔΙΕΘΝΩΣ ΑΝΤΑΓΩΝΣΙΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (ILLINOISUNIV./USA, SWINBURNE/MELB./AUS, BEDFORSHIRE/UK, )
 7. Έδειξε σημαντική αντοχή διατηρώντας σημαντικό αριθμό εισακτέων όταν εφαρμόσθηκε η βάση του 10 σε σύγκριση με μερικά τμήματα που προτείνει το σχέδιο Αθηνά να συγχωνευθεί (από το βιβλίο «Πάμε Πανεπιστήμιο 2011»).

ΤΕΣΥΔ

ΕΔΠΟ ΤΕΙ/Μ

ΕΠΔΟ ΤΕΙ/Π

ΕΠΔΟ ΤΕΙ/ΙΟΝ

2008-2009

127/231

40/335

81/149

8/223

2009-2010

72/213

20/309

24/138

9/227

2010-2011

240/240

356/356

153/153

265/265

Που καταστρατηγούνται οι αρχές του σχεδίου Αθηνά;

 1. Ένα επιτυχημένο τμήμα δεν αξιολογείται με βάση ακαδημαϊκά κριτήρια. Την ίδια στιγμή παραμένουν μόνα τμήματα σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας (Πύργος, Άμφισσα, Ληξούρι και άλλες), οι οποίες δεν είναι πάντα πρωτεύουσες Νομών. Τμήματα τα οποία σε καμία περίπτωση δεν διαθέτουν την ακαδημαϊκή πορεία του ΤΕΣΥΔ όπως αυτή αποτυπώνεται παραπάνω. Έδρα του τμήματος προτείνεται να συνεχίσει να είναι η Ναύπακτος αφού αποδείχθηκε ότι και η επιλογή της συγκεκριμένης πόλης αποτέλεσε μέρος της επιτυχίας του τμήματος.
 2. Για ένα από τα ελάχιστα τμήματα του ΕΠΕΑΕΚ που έχει τέτοια πορεία θα έπρεπε να έχει εξεταστεί η δυνατότητα αυτοδύναμης ανάπτυξης του, από τη στιγμή μάλιστα που δίνεται αυτή η δυνατότητα σε σαφώς πιο αδύναμα τμήματα.
 3. Στο προτεινόμενο σχέδιο συγχωνεύονται τα πιο ισχυρά τμήματα (ΤΕΣΥΔ Ναύπακτος και ΕΠΔΟ ΤΕΙ/Μ) με το πιο αδύνατο ακαδημαϊκά τμήμα της ΕΠΔΟ /ΤΕΙ Πάτρας/Αμαλιάδα και ΜΜΕ Πληροφορικής) σε ένα τμήμα.
 4. Οι διαθέσιμες υποδομές στο ΤΕΙ/Μ αλλά και στην Ναύπακτο δεν αξιολογούνται.
 5. Το ΤΕΣΥΔ είναι ένα τμήμα που έχει αξιολογηθεί επιτυχώς με βάση τη διαδικασία εξωτερικής αξιολόγησης της ΑΔΙΠ. Σε περίπτωση απορρόφησης από μη αξιολογημένο τμήμα, η παρακαταθήκη αυτή θα χαθεί. Είναι ένας βασικός λόγος ώστε το ΤΕΣΥΔ να απορροφήσει άλλα τμήματα και όχι να απορροφηθεί, αφού κανένα άλλο Τμήμα που συγχωνεύεται στο νέο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής δεν είναι αξιολογημένο.
 6. Το ΤΕΣΥΔ λόγω της εξωτερικής αξιολόγησης είναι φορέας υλοποίησης αυτόνομου μεταπτυχιακού προγράμματος διεθνών προδιαγραφών, εγκεκριμένου από το Υπουργείο Παιδείας. Σε περίπτωση απορρόφησης από μη αξιολογημένο τμήμα, η ύπαρξη και η βιωσιμότητα του εν λόγω μεταπτυχιακού προγράμματός μπορεί να τεθεί υπό αμφισβήτηση
 7. Η εξωτερική αξιολόγηση του τμήματος (από 3 καθηγητές διεθνούς κύρους) τεκμηριώνουν τόσο την αυτόνομη φυσιογνωμία του τμήματος όσο και το υψηλό επίπεδο σπουδών Πανεπιστημιακού επιπέδου (σύμφωνα με τους εξωτερικούς αξιολογητές του τμήματος).

Γιατί στο νέο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής καταργούνται οι βασικές επιστημονικές αρχές που διέπουν τα προγράμματα σπουδών στη Πληροφορική (Επιστήμης και Μηχανικών) διεθνώς;

Σύμφωνα με το Σχέδιο ΑΘΗΝΑ συγχωνεύονται τα τμήματα ΕΠΔΟ (Εφαρμογών Πληροφορικής στην Διοίκηση και Οικονομία) του ΤΕΙ Μεσολογγίου, το τμήματα ΤΕΣΥΔ (Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων) του ΤΕΙ Μεσολογγίου (Ναύπακτος), το τμήμα ΜΜΕ (Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και Πληροφορικής) του ΤΕΙ Πατρών (Πύργος), το τμήμα ΕΠ. ΣΧΕΔ. ( Επιχειρηματικού Σχεδιασμού) του ΤΕΙ Πάτρας στο τμήμα ΕΠΔΟ (Εφαρμογών Πληροφορικής στην Διοίκηση και Οικονομία) του ΤΕΙ Πατρών με έδρα την Πάτρα.

 1. Το τμήμα Επιχειρησιακού Σχεδιασμού, σύμφωνα με μελέτη της Ένωσης Πληροφορικών Ελλάδος (Ένωσης των αποφοίτων τμημάτων Πληροφορικής ΑΕΙ της χώρας), δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί τμήμα συναφές με την πληροφορική. Ακολουθεί σχετικός πίνακας κατάταξης από τη μελέτη της ΕΠΕ.

ΤΜΗΜΑ

ΙΔΡΥΜΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΕΠΔΟ

ΤΕΙ Ιονίων Nήσων

Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση & στην Οικονομία

0.48

2009

ΕΠΔΟ

ΤΕΙ Μεσολογγίου

Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση & στην Οικονομία

0.49

2010

ΤΕΣΥΔ

ΤΕΙ Μεσολογγίου

Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων

0.60

2009

ΕΠΙΧ. ΣΧΕΔ.

ΤΕΙ Πάτρας

Επιχειρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων

0.18

2006

ΜΜΕ

ΤΕΙ Πάτρας

Πληροφορικής και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας

0.44

2012

ΕΠΔΟ

ΤΕΙ Πάτρας

Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση & στην Οικονομία

0.50

2012

 1. Η σύγκριση των προγραμμάτων σπουδών (από τα site των τμημάτων) ως προς περιεχόμενο είναι αποκαλυπτική για τη φύση των σπουδών που αυτά παρέχουν. Από αυτή προκύπτει ότι το ΤΕΣΥΔ έχει ελάχιστη σχέση με το αντικείμενο της διοίκησης, ενώ ο βασικός πυρήνας του προγράμματος σπουδών του είναι οι τηλεπικοινωνίες οι οποίες μάλιστα δεν εμφανίζονται καθόλου στα προγράμματα σπουδών των υπολοίπων τμημάτων (πλην επιχειρησιακού σχεδιασμού για το οποίο προφανώς δεν μπορεί να συγχωνευθεί με τα υπόλοιπα).

ΕΠΔΟ ΤΕΙ/Μ

ΕΠΔΟ ΤΕΙ/Π

ΜΜΕ ΤΕΙ/Π

ΤΕΣΥΔ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

55%

63%

58%

45%

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΔΙΟΙΚΗΣΗ

45%

37%

42%

5%

ΤΗΛ/ΝΙΕΣ

50%

 1. Τα τμήματα ΕΠΔΟ και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού ανήκουν στο 5ο επιστημονικό πεδίο, το τμήμα ΜΜΕ/Π στο 1ο και 2ο επιστημονικό πεδίο ενώ το ΤΕΣΥΔ ανήκει στο 4ο επιστημονικό πεδίο. Αυτό τεκμηριώνει ότι το ίδιο το Υπουργείο έχει διαμορφώσει την άποψη ότι τα τμήματα αυτά ανήκουν σε διαφορετικό επιστημονικό χώρο και άρα δεν συνδέονται επιστημονικά. Ακόμα και στις περιπτώσεις των μεταγραφών τα τμήματα αυτά αντιμετωπίζονται με διαφορετικό τρόπο.
 2. Κάθε πρόγραμμα σπουδών ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ διαφέρει από το άλλο αφού είναι αδύνατο να καλύψει το σύνολο των θεματικών περιοχών και διαμορφώνεται ανάλογα με το εκπαιδευτικό προσωπικό και το προφίλ των αποφοίτων που θέλει να διαμορφώσει το κάθε τμήματα σύμφωνα με τις υποδομές του και τις δυνατότητες του. Για αυτό άλλωστε σε μελέτη της ACM προτείνονται τουλάχιστον 4 ενδεικτικά προγράμματα σπουδών ως βάση. Μάλιστα σε κανένα από αυτά δεν προτείνονται κατευθύνσεις Πληροφοριακών Συστημάτων ή ΗΥ (όπως προτείνει το σχέδιο ΑΘΗΝΑ στο αντίστοιχο τμήμα της Σπάρτης) αφού η μεν πρώτη αποτελεί κατεύθυνση που προσιδιάζει σε τμήματα Επιστήμης Υπολογιστών ενώ η τελευταία είναι ήδη παρωχημένη.
 3. Τα τμήματα ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ διεθνώς είναι τμήματα με υψηλές και εξειδικευμένες απαιτήσεις σε υποδομές (ειδικά με την εξειδίκευση και τα νέα γνωστικά αντικείμενα που δημιουργούνται) και για αυτό ο αριθμός των εισακτέων είναι πάντα περιορισμένος (όπως άλλωστε συμβαίνει και στα αντίστοιχα τμήματα των Πανεπιστημίων στην Ελλάδα). Είναι αδύνατο να γίνει εκπαίδευση 3.000 φοιτητών (περίπου 1.000 ανά έτος) στα αναγκαία εργαστηριακά μαθήματα.
 4. Το Π.Δ. των επαγγελματικών δικαιωμάτων (Π.Δ. 183/3.12.2008) με το οποίο καθορίζονται τα επαγγελματικά δικαιώματα των τμημάτων Πληροφορικής δεν εντάσσει τους αποφοίτους της ΕΠΔΟ στα τμήματα Πληροφορικής. Το Π.Δ. των επαγγελματικών δικαιωμάτων προήλθε μετά από εξαντλητικό διάλογο των επαγγελματιών πληροφορικής και των τμημάτων. Τα επαγγελματικά δικαιώματα των τμημάτων ΕΠΔΟ καθορίζονται από άλλο Π.Δ. (268/28.12.2004). Τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων του τμήματος ΜΜΕ καθορίζονται με άλλο διαταγμα (Π.Δ. 181/1.12.2008) το οποίο εκδίδεται την ίδια εποχή με το διάταγμα για τους αποφοίτους του ΤΕΣΥΔ. Τα επαγγελματικά δικαιώματα του τμήματος ΕΠΙΧ. ΣΧΕΔ. (Π.Δ. 150/1.10.2009) δεν παραπέμπουν καν σε επαγγελματικά δικαιώματα Πληροφορικής

Πρόταση είναι η αυτοδύναμη λειτουργία του ΤΕΣΥΔ. Σε περίπτωση που κάτι τέτοιο δεν είναι εφικτό -παρόλο που πολύ πιο αδύναμα τμήματα θα συνεχίσουν να λειτουργούν αυτόνομα ως μονοτμηματικά παραρτήματα- η μόνη ακαδημαϊκά ορθή λύση είναι η συγχώνευση με ένα μόνο τμήμα ΕΠΔΟ (ΤΕΙ Μεσολογγίου) και, στη συνέχεια η διαμόρφωση ενός προγράμματος Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών. Ένα τέτοιο ενδεχόμενο έχει ως συνέπεια την απάλειψη του διοικητικού/οικονομικού σκέλους της ΕΠΔΟ αφού η έμφαση θα δοθεί στις κατευθύνσεις που οδηγούν σε σπουδές Πληροφορικής/Τηλεπικοινωνιών.

ΠΙΝΑΚΑΣ Ι

ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ 5 ΧΡΟΝΙΑ (στοιχεία 2010)

q Βιβλία/μονογραφίες >40

q Εργασίες σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές > 70

q Εργασίες σε διεθνή πρακτικά συνεδρίων με κριτές >130

q Κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους >10

q Άλλες εργασίες >20

q Στο δημοσιευμένο επιστημονικό έργο των μελών Ε.Π. εμφανίζονται πάνω από 650 ετεροαναφορές στην διεθνή βιβλιογραφία


ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ

ΤΕΣΥΔ

ΕΠΔΟ ΤΕΙ/Μ

ΕΠΔΟ ΠΑΤΡΑΣ

ΜΜΕ ΠΑΤΡΑΣ

ΜΕΛΗ Ε.Π.

10

8

3

3

ΕΣ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΝΑΙ

ΝΑΙ 4 ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΑ ΧΡΟΝΙΑ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΕΞ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΝΑΙ (2010) 1 ΑΠΟ ΤΑ 5 ΠΡΩΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

ΟΧΙ ΕΧΕΙ ΥΠΟΒΑΛΕΙ ΑΙΤΗΣΗ ΕΔΩ ΚΑΙ 4 ΧΡΟΝΙΑ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΠΟ ΔΙΕΘΝΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ 5 ΧΡΟΝΙΑ

 • IKYDA 2011: Χρηματοδότηση από το ΙΚΥ, Π/Υ: 10.000 €
 • FP7 (Ευρωπαϊκό Πλαίσιο έρευνας)
  • ARMOR: Χρηματοδότηση από FP7-ICT-2011-7 (Ευρωπαϊκό Πλαίσιο έρευνας), Π/Υ : 4.300.020 €
,
  • ALMA: Χρηματοδότηση από FP7-ICT-2011-7 (Ευρωπαϊκό Πλαίσιο έρευνας), Π/Υ: 4.433.003 €
  • SCAMSTOP, ResearchforSME’, s, Π/Υ: 1.410.000€
  • 4 Life Long Learning Projects (LLP programme)

?

?

ΘΕΡΙΝΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

 • ATHENA, 2010, ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ
 • IRIS, 2013, ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ, IPPROGRAMME, ERASMUS, ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΕΤΑΙΡΟΣ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ATHENA, 2010, ΠΥΡΓΟΣ

ATHENA, 2011, ΠΥΡΓΟΣ

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΠΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

 • ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ
  • ΜΕΤΑΤΡΟΝ
  • HAVI
  • METHODIKA
  • DYNACARGO
  • ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ (1)
  • ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (2011): DYNACARGO
  • ΑΡΙΣΤΕΙΑ

ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ Ι (2)

ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ ΙΙ (1)

?

?

ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ IRIS

Ναύπακτος 2013, IPProgramme, Χρηματοδότηση ERASMUS, ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΕΤΑΙΡΟΣ

OXI

OXI

ΝΑΙ

ΑΥΤΟΔΥΝΑΜΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ

(1 ΑΠΟ ΤΑ 5 ΑΥΤΟΔΥΝΑΜΑ ΠΟΥ ΕΓΚΡΙΘΗΚΑΝ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΕΙ)

ΝΑΙ,

ΕΝΑΡΞΗ: ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013,

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΑΡΙΣΤΕΙΑ

ΝΑΙ (3)

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΝΑΙ

(2.000.000 ευρώ)

ΝΑΙ

(700.000)

ΚΥΡΙΩΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ

ΚΥΡΙΩΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ

ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ

 • ΝΑΙ (ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ, ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ, ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΑ)
 • ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΟΙ ΑΠΟ ΠΑNΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΕΞ. ΓΙΑΠ.Μ.Σ (….) PHD (CAMPRIDGE UNIV.)
 • ΙΣΟΤΙΜΟΜΕ COMPUTER ENG, DPT (AUSTRALIA).
 • ΙΔΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ
 • ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΤΟΜΕΑ
 • ΔΗΜΟΣΙΟ
 • ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

?

?

ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

 • ΑΚΑΔΗΜΙΑ CISCO
 • IEEE STUDENT BRANCH
 • ΟΡΓΑΝΩΣΗ 4 ΔΙΕΘΝΩΝΣΥΝΕΔΡΙΩΝ (MULTIMEDIA 2007, ISVLSI 2010, TOPOLOGY AND APPLICATIONS 2010

?

ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

 • ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΑΠΑΚΤΟΥ
  • ΕΡΓΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ PORTAL ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
  • ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΔΗΜΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΚΑΙ Α’ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ SENSORS ΣΕ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
  • ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΑΕΡΓΑΣΙΑ 2011
  • ΑΛΚΥΟΝΗ ΑΜΕΑ
  • ΣΧΟΛΕΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
  • ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΟ ΡΙΟ.
  • ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
  • ΔΙΕΞΟΔΟΣ ΚΙΝ/ΚΗ ΛΕΣΧΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΗΜΟΥ, ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΑΤΡΑΚΗ, ΒΑΛΒΕΙΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ,
  • ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΥΓΟΤΑΡΑΧΟΥ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ eBUSINESS
  • ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ 5 ΣΧΟΛΕΙΑ

?

?

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

 • ΑΠΟ ΔΗΜΟ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ 1500 τ.μ. ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. 6.02.2013
 • ΑΠΟ ΚΕΔ / ΕΦΟΡΙΑ / 800
 • ΚΤΙΡΙΟ 2.500 τ.μ.ΤΕΙ/Μ

ΕΝΟΙΚΙΟ?

Πανελλήνιες 2024: Θέματα και απαντήσεις πανελλαδικών - Εκτιμήσεις Βάσεων 2024 - Δείτε εδώ όλα τα ΝΕΑ