Τηλεκπαίδευση – Νηπιαγωγεία: Πρακτικό καταγραφής της κατάστασης

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔25/11/2020 - 18:40 | Author: Newsroom Ipaidia

Τηλεκπαίδευση: Το Συντονιστικό Νηπιαγωγών λαμβάνοντας υπόψη τις εμπειρίες των νηπιαγωγών αλλά και την κατάσταση στα Νηπιαγωγεία μας,  προτείνει το παρακάτω πρακτικό καταγραφής να διαμορφωθεί κατά περίπτωση, να υιοθετηθεί  και να σταλεί στους αρμοδίους, αναφέρουν.

Είναι σημαντικό να καταγραφεί -δημοσιοποιηθεί  η υπάρχουσα κατάσταση καθώς και η δυσλειτουργία της υποχρεωτικής καθημερινής μεσημεριανής σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευση, χωρίς υπολογιστές, αφού αποκλείει τη δυνατότητα των νηπιαγωγών να στηρίξουν εκπαιδευτικά και συναισθηματικά τα νήπια  με τον τρόπο που οι ίδιοι θα επιλέξουν και με γνώμονα την καθολικότητα στη συμμετοχή.

Ως συμμετοχή δε μπορεί να θεωρηθεί η χρήση κινητών τηλεφώνων, μέσο που εξ ανάγκης χρησιμοποιούν πολλοί μαθητές

Μετά από διαλογική συζήτηση ο Σύλλογος Διδασκόντων κατέληξε και αποφάσισε να καταγράψει και να κοινοποιήσει  τα εξής συμπεράσματα:

1.Παρόλες τις αντιρρήσεις της εκπαιδευτικής κοινότητας και των επιστημονικών μελετών  το Υπουργείo προχώρησε στην υποχρεωτική καθημερινή σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση και μάλιστα  χωρίς να εξοπλίσει το νηπιαγωγείο μας με τον απαραίτητο τεχνολογικό εξοπλισμό,

2. Υπάρχουν στο σχολείο μας ……….. Η/Υ και ………… laptop/τάμπλετ

3. Ύστερα από έρευνα και επικοινωνία με τους γονείς των μαθητών μας διαπιστώθηκε ότι ……………… (γράφετε τον αριθμό παιδιών που δε διαθέτουν Η/Υ) δε διαθέτουν τον απαραίτητο εξοπλισμό για τη συμμετοχή των παιδιών τους σε σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση ή δεν έχουν τη δυνατότητα να βρίσκονται στο σπίτι τις ώρες που αυτή υλοποιείται. Aποτέλεσμα των παραπάνω είναι ότι……………νήπια αποκλείονται από την υποχρεωτική, σύμφωνα με το Υπουργείο διαδικασία, όχι με δική τους υπαιτιότητα

4. Η υποχρεωτική εφαρμογή της σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης -χωρίς την ίδια στιγμή να εξασφαλίζεται σύνδεση και τεχνολογικά μέσα σε παιδιά και εκπαιδευτικούς παραβιάζει την κατοχυρωμένη υποχρέωση της πολιτείας να παρέχει ισότιμη πρόσβαση στην εκπαίδευση για όλους τους μαθητές.

5. Η συνεχόμενη έκθεση σε οθόνη και μάλιστα για τόσο μεγάλο διάστημα που ορίζεται σύμφωνα με το πρόγραμμα που μας εστάλη είναι επιβλαβής

6.Τη στιγμή που σύμφωνα με την εγκύκλιο δεν υπάρχει δυνατότητα επιλογής στο Σύλλογο Διδασκόντων για την εκπαιδευτική-συναισθηματική στήριξη των νηπίων μας   ……… (αριθμός παιδιών)   αποκλείονται καθημερινά από την εκπαιδευτική  διαδικασία  .

Επειδή:

-Η εξ αποστάσεως «εκπαίδευση» με κανένα τρόπο δε μπορεί να αντικαταστήσει δια ζώσης.

-Η τρίωρη σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση -ακόμα και σε καιρούς πανδημίας- δεν αποτελεί για το Νηπιαγωγείο παιδαγωγικά ενδεδειγμένη μέθοδο εκπαιδευτικής διαδικασίας. Σύμφωνα με τις παιδαγωγικές αρχές μάθησης, ο τρόπος προσέγγισης της γνώσης για τα παιδιά ηλικίας 4-6 ετών πρέπει να είναι βιωματικός, διαδραστικός, με παιγνιώδη μέσα και με ιδιαίτερη έμφαση στον παράγοντα της κοινωνικοποίησης και εξάσκησης μέσω κινητικών δραστηριοτήτων, συνθήκες που αναιρούνται από την εφαρμογή της καθημερινής σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Εξάλλου, η εμπειρία μας δείχνει ότι ακόμα και στη δια ζώσης διαδικασία, τα παιδιά νηπιαγωγείου δε μπορούν να συγκεντρώσουν την προσοχή τους παρά μόνο για μικρό χρονικό διάστημα και χρειάζονται συνεχείς εναλλαγές μέσων και τρόπων, κάτι το οποίο στο πλαίσιο που προτείνεται δεν είναι εφικτό.

- Η έκθεση σε ψηφιακές οθόνες προκαλεί σοβαρές βλάβες για τα παιδιά της ηλικίας του νηπιαγωγείου. Πρόσφατες οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας συνιστούν η ενασχόληση με ψηφιακά μέσα για τα παιδιά ηλικίας 1 έως 6 ετών να μην υπερβαίνει την 1 ώρα ημερησίως (κάτι το οποίο υπενθυμίζουμε συνεχώς στους γονείς των μαθητών μας).

- Το διάστημα της ημέρας που το Υπουργείο αποφάσισε να υλοποιηθεί η εξ αποστάσεως συμπίπτει με τις ώρες που τα νήπια είτε βρίσκονταν στο σπίτι είτε συμμετείχαν κυρίως σε δραστηριότητες χαλάρωσης στο ολοήμερο νηπιαγωγείο. Κατά συνέπεια, δεν ενδείκνυται για εκπαιδευτική διαδικασία.

- Τα παιδιά προσχολικής ηλικίας είναι αδύνατον να χρησιμοποιήσουν τεχνολογικά μέσα χωρίς την υποστήριξη των γονιών τους, γεγονός που δεν είναι εφικτό πάντα.

- Η διαρκής έκθεση των παιδιών σε «μάτια» τρίτων διαταράσσει το παιδαγωγικό κλίμα και τις ισορροπίες της τάξης και δημιουργεί συστολές και ανασφάλειες στα παιδιά (αυτής της ηλικίας) και στους γονείς.

- Η αναγκαστική συμμετοχή των γονέων στη σύγχρονη εξ αποστάσεως «εκπαίδευση» μπορεί να καταστεί ιδιαίτερα επιβλαβής όταν στην τάξη υπάρχουν παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (π.χ. μέσα από σχόλια και άλλες αντιδράσεις οι οποίες αποφεύγονται στη δια ζώσης εκπαίδευση).

Αποφασίστηκε πλειοψηφικά/ομόφωνα:

Έχοντας πλήρη συναίσθηση της ανάγκης για τακτική και ουσιώδη παιδαγωγική στήριξη και επικοινωνία με τους μαθητές μας κατά το διάστημα που τα νηπιαγωγεία θα είναι κλειστά, να χρησιμοποιηθούν όλοι οι τρόποι που θεωρούνται κατάλληλοι για να στηριχτούν παιδαγωγικά και συναισθηματικά τα παιδιά.

Να μην καταχωρούνται απουσίες  στους μαθητές για όσο διάστημα τα σχολεία θα είναι κλειστά, αφού  μάλιστα  δεν  οφείλεται σε υπαιτιότητα δική τους.

Η/Ο Προϊσταμένη/ος μαζί με τον Σύλλογο Διδασκόντων να προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες απαιτώντας από τους αρμοδίους φορείς (Διεύθυνση Εκπαίδευσης, Δήμο) να εξασφαλίσουν τον απαραίτητο τεχνολογικό εξοπλισμό για όλα τα παιδιά άμεσα.

Η/Ο Προϊσταμένη/ος μαζί με τον Σύλλογο Διδασκόντων να κοινοποιήσουν το παρόν πρακτικό στους αρμόδιους φορείς (Διεύθυνση Π/θμιας Εκπ/σης, Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου και στα συνδικαλιστικά όργανα – Σύλλογος ΠΕ, ΔΟΕ).  • Ακολουθείστε το iPaidia στο Google News

    Tελευταίες Ειδήσεις για την Παιδεία και την εργασία στο ipaidia.gr    • ideascentral

      europalso

    Enter your email address: