Τι θα γίνει με τις μεταθέσεις εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας για τις οποίες υποβλήθηκαν ενστάσεις

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔30/06/2015 - 00:16 | Author: Newsroom Ipaidia

Σας ενημερώνουμε ότι οι τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που μετατέθηκαν το έτος 2015 με τις υπ΄αριθμ.

πρωτ. 92285/Ε1/11.06.2015 (ΑΔΑ: Ω0Β9465ΦΘ3-8ΩΙ) και 96518/Ε2/17.06.2015 (ΑΔΑ: 7ΕΑ7465ΦΘ3-Λ4Υ) Υ.Α., σε όποιες περιπτώσεις έχουν υποβληθεί ενστάσεις, θα πραγματοποιηθούν μετά την εξέταση των ενστάσεων επί των μεταθέσεων από τα αρμόδια Κεντρικά Υπηρεσιακά Συμβούλια Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αντίστοιχα.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΡΑΚΗΣ

Loading...


  • europalso   ideascentral