Επεξεργάζονται ρύθμιση που θα διευθετεί το ζήτημα σχετικά με τη στέγαση και τη σίτιση φοιτητών – Άριστης ποιότητας η παροχή σίτισης στο ΑΠΘ

Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων επεξεργάζεται, και προτίθεται άμεσα να προωθήσει, σχετική νομοθετική ρύθμιση που θα διευθετεί με οριστικό τρόπο το ζήτημα της στέγασης και της σίτισης των φοιτητών, όπως αναφέρει σε γραπτή της απάντηση η αναπληρώτρια υπουργός Παιδείας κα Αναγνωστοπούλου.

Η κα Αναγνωστοπούλου σημειώνει ότι ο κατακερματισμός της αρμοδιότητας κάλυψης των στεγαστικών αναγκών των φοιτητών μεταξύ του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης και των ίδιων Ιδρυμάτων της Ανώτατης Εκπαίδευσης δεν έχει επιτρέψει τη μέχρι σήμερα χάραξη και εφαρμογή μιας συνολικής, ενιαίας στρατηγικής, που θα αντιμετωπίσει με επάρκεια τις στεγαστικές ανάγκες του φοιτητική πληθυσμού. Γι αυτό και στην κατεύθυνση αυτή – όπως προειπώθηκε – η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων επεξεργάζεται, και προτίθεται άμεσα να προωθήσει, σχετική νομοθετική ρύθμιση που θα διευθετεί με οριστικό τρόπο το ζήτημα της στέγασης και της σίτισης των φοιτητών.

Η αναπληρώτρια υπουργός απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τις φοιτητικές εστίες στο ΑΠΘ γνωστοποιεί ότι το πανεπιστήμιο επιχορηγήθηκε για δαπάνες σίτισης φοιτητών με το ποσό των 5.580.000 ευρώ και έχει εξοφληθεί ποσό ύψους 4.185.000 ευρώ ενώ έχει αποσταλεί και η δεύτερη δόση χρηματοδότησης ύψους 837.000 ευρώ.

Στο τηςγίνεται αναφορά και στο γεγονός ότι στη Δ ΦΕΘ ( Φοιτητική Εστία Θεσσαλονίκης) υπάρχουν ήδη κοινόχρηστα πλυντήρια για την εξυπηρέτηση των διαμενόντων φοιτητών. Με ευθύνη του ΙΝΕΔΙΒΙΜ δημιουργήθηκαν υποδομές και στις Α, Β και ΓΦΕΘ για την εγκατάσταση 20 συνολικά θέσεων πλυντηρίων.

Αναφορικά με τα θέματα σίτισης των φοιτητών, το ΙΝΕΔΙΒΙΜ σιτίζει αποκλειστικά τους διαμένοντες φοιτητές οικοτρόφους Α,Β,Γ,Δ ΦΕΘ. Για το σκοπό αυτό στο Α κτίριο του συγκροτήματος των ΦΕΘ λειτουργεί κεντρικό μαγειρείο – εστιατόριο με σύγχρονο εξοπλισμό και εγκαταστάσεις. Λόγω του ότι το κτίριο Δ της ΦΕΘ βρίσκεται σε χιλιομετρική απόσταση περίπου 6 χλμ από το κεντρικό εστιατόριο, για τους δικαιούχους οικότροφους σίτισης γίνεται μεταφορά φαγητού με πιστοποιημένο αυτοκίνητο το οποίο πληροί τους όρους υγιεινής σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. β της Υγειονομικής διάταξης(ΦΕΚ 2718/Β/8.10.2012). Η παροχή σίτισης είναι άριστης ποιότητας.

Σημειώνουμε ότι γραπτή για τις Φοιτητικές Εστίες Θεσσαλονίκης κατέθεσαν οι Βουλευτές του ΚΚΕ κκ Βαρδαλής και Δελής

Βασίλης Καλόγηρος