Στο πολυνομοσχέδιο που κατατέθηκε προς ψήφιση στη βουλή υπάρχουν ρυθμίσεις, που όπως αποκαλύπτει το news.gr, αφορούν θέματα εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα στην Παράγραφο Ζ με τίτλο Διατάξεις Αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων αναφέρονται τα ακόλουθα:Τα άρθρα 30 και 33 του νόμου 682/1977 «περί Ιδιωτικών Σχολείων Γενικής Εκπαιδεύσεως και Σχολικών Οικοτροφείων» καθώς και η παράγραφος 1 του άρθρου 11 του ν.1351/1983 «Εισαγωγή Σπουδαστών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» καταργούνται.

Ποιο όμως είναι το περιεχόμενο των άρθρων αυτών; Το άρθρο 30 του 682/1977 καθορίζει τις σχέσεις εργασίας και τη διάρκεια της σύμβασης των ιδιωτικών εκπαιδευτικών. Μεταξύ των άλλων αναφέρει ότι με την πάροδο της τετραετίας η σύμβαση μετατρέπεται σε αορίστου χρόνου οπότε δύναται να λυθεί μόνο υπό προϋποθέσεις. Επίσης αναφέρεται ότι η σύμβαση ορισμένου χρόνου λήγει στις 31 Αυγούστου και μετά την πάροδο της διετίας και εφόσον η σύμβαση δεν καταγγελθεί ανανεώνεται αυτοδικαίως για τέσσερα ακόμη έτη

Το άρθρο 33, που καταργείται, καθορίζει τα σχετικά με τη λύση της σχέσης εργασίας των ιδιωτικών εκπαιδευτικών. Κάποια από τα χωρία ορίζουν ότι η σχέση εργασίας μεταξύ του ιδιοκτήτη του ιδιωτικού σχολείου και του ιδιωτικού εκπαιδευτικού λύεται με την αποδοχή παραίτησης και απολύσεως μετά από πράξη του οικείου Επιθεωρητή. Επίσης αναφέρεται ότι η παραίτηση ιδιωτικού εκπαιδευτικού κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους επιτρέπεται μόνο με τη συναίνεση του ιδιοκτήτη και αφού ο Επιθεωρητής εκτιμήσει τους λόγους που επικαλείται ο εκπαιδευτικός.

Η παράγραφος 1 του άρθρου 11 που επίσης καταργείται ρυθμίζει θέματα σχετικά με την απόλυση των εκπαιδευτικών και μεταξύ των άλλων ορίζει ότι «απολύσεις ιδιωτικών εκπαιδευτικών που έγιναν χωρίς την προβλεπόμενη πράξη του οικείου Επιθεωρητή είναι άκυρες.

Μέχρι να ρυθμισθούν με νόμο τα θέματα της ιδιωτικής Γενικής Εκπαίδευσης κανείς ιδιωτικός εκπαιδευτικός με οποιαδήποτε σχέση εργασίας δεν απολύεται παρά μόνο με απόφαση του οικείου υπηρεσιακού συμβουλίου.

Κατ εξαίρεση των διατάξεων του προηγούμενου εδαφίου είναι επιτρεπτή και έγκυρη απόλυση ιδιωτικών εκπαιδευτικών από τους ιδιοκτήτες των ιδιωτικών σχολείων στις εξής περιπτώσεις:

1) Για κατάργηση σχολείων.

“2. Για κατάργηση τάξεων και τμημάτων τάξεων. Στην περίπτωση αυτή είναι επιτρεπτή η απόλυση αυτών που έχουν τη μικρότερη υπηρεσία στην εκπαίδευση με την προϋπόθεση ότι θα καταβληθεί σ’ αυτούς η προβλεπόμενη αποζημίωση από το άρθρο 30 του ν. 682/1977. Από τις απολύσεις αυτές εξαιρούνται οι διδάσκοντες που είναι και ιδιοκτήτες των σχολείων”.

Το εδάφιο 2 της περ .Δ, της παρ.1, του άρθρου 11 αντικαταστάθηκε με το άρθρο 62 του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ Α /167).

3) Για συμπλήρωση του 70ού έτους της ηλικίας».

Έντονη η αντίδραση της ΟΙΕΛΕ

Οι ανατροπές στις εργασιακές σχέσεις των ιδιωτικών εκπαιδευτικών προκάλεσαν την έντονη αντίδραση της ΟΙΕΛΕ καθώς όπως αναφέρει οι συγκεκριμένες ρυθμίσεις σηματοδοτούν:

Άρση της εποπτείας της ιδιωτικής εκπαίδευσης από το Υπουργείο Παιδείας και υπαγωγή των ιδιωτικών εκπαιδευτικών στο Υπουργείο Εργασίας.Μαζικές και ελεύθερες απολύσεις χωρίς έλεγχο από τα υπηρεσιακά συμβούλια (ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ/ΚΥΣΠΕ/ΚΥΣΔΕ) με μόνο όριο το μηνιαίο ποσοστό που προβλέπεται από την εργατική νομοθεσία για τις επιχειρήσεις. Οι απολύσεις πλέον θα μπορούν να γίνονται καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, οποτεδήποτε! Υπολογίζεται ότι, αν ισχύσει η εκτρωματική αυτή ρύθμιση, ένα ιδιωτικό σχολείο θα μπορέσει να αντικαταστήσει πλήρως το προσωπικό του μέσα σε λιγότερο από 1,5 χρόνο.Πλέον σε περίπτωση μηδενισμού των ωρών για κάποια ειδικότητα εκπαιδευτικού δεν θα απολύεται ο νεότερος στην εκπαίδευση, όπως προβλεπόταν, αλλά όποιος έχει στοχοποιηθεί από τον ιδιοκτήτη (συνήθως ο ακριβότερος ή ο πιο «ενοχλητικός»)Ελαχιστοποίηση του ποσού της αποζημίωσης σε περίπτωση απόλυσης,

Η ΟΙΕΛΕ χαρακτηρίζει τη ρύθμιση αντισυνταγματική και υποστηρίζει ότι έχει όπλα νομικά και πολιτικά για να την ανατρέψει. Μετά από αυτές τις εξελίξεις θα συνεδριάσουν εκτάκτως τα Διοικητικά Συμβούλια της ΟΙΕΛΕ και ΣΙΕΛ για να καθορίσουν τις επόμενες κινήσεις του κλάδου.

Καλόγηρος Βασίλειος

Πανελλήνιες 2024: Θέματα και απαντήσεις πανελλαδικών - Εκτιμήσεις Βάσεων 2024 - Δείτε εδώ όλα τα ΝΕΑ