Τί πρέπει να ξέρετε αν είστε επιτηρητής στις Πανελλήνιες 2015

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔22/04/2015 - 13:58 | Author: Newsroom Ipaidia

Τί πρέπει να ξέρετε αν είστε επιτηρητής στις Πανελλήνιες 2015

Οι καθηγητές λυκείων δεν μπορούν να ορίζονται ως επιτηρητές σε ΓΕΛ όπου εξετάζονται μαθητές τους, ενώ στα διωκτικά λύκεια ως επιτηρητές ορίζονται υποχρεωτικά καθηγητές μόνο της δημόσιας εκπαίδευσης.

Κατά τον ορισμό των επιτηρητών λαμβάνεται μέριμνα ώστε σε κάθε αίθουσα εξετάσεων να υπάρχουν δύο επιτηρητές και ανά πέντε αίθουσες να ορίζεται και ένας αναπληρωματικός. Οι καθηγητές των γυμνασίων που θα οριστούν ως επιτηρητές κατανέμονται στις αίθουσες εξετάσεων κατά τέτοιον τρόπο ώστε κάθε ημέρα εξέτασης να είναι σε διαφορετική αίθουσα. Η απόφαση ορισμού των επιτηρητών εκδίδεται πέντε ημέρες πριν από την έναρξη των εξετάσεων

Οι επιτηρητές απαγορεύεται να παρέχουν οποιαδήποτε διευκρίνιση, πληροφορία ή επεξήγηση στους εξεταζομένους εκτός των οδηγιών, διευκρινίσεων ή πληροφοριών που διαβιβάζονται σε αυτούς από την Κεντρική Επιτροπή Εξετάσεων δια των λυκειακών επιτροπών, τις οποίες διανέμουν ή ανακοινώνουν στους εξεταζομένους, χωρίς να προβαίνουν σε δικές τους διευκρινίσεις. Οι επιτηρητές απαγορεύεται να φέρουν μαζί τους κινητό τηλέφωνο και οφείλουν να συμπεριφέρονται κατά τρόπο που να μην δημιουργεί πρόβλημα στους εξεταζομένους αλλά και να ελέγχουν κατά τον αυστηρότερο τρόπο την πιθανότητα αντιγραφής ή συνεργασίας. Εφίσταται ιδιαίτερα η προσοχή των επιτηρητών ώστε κατά την είσοδο των εξεταζόμενων να τους ενημερώνουν ότι δεν πρέπει να παίρνουν μαζί τους σημειώσεις ή κινητά τηλέφωνα ή άλλα αντικείμενα που δεν επιτρέπονται και τα οποία πρέπει να παραμένουν εκτός αίθουσας και να μην επιτρέπουν την είσοδο σε όποιον δεν συμμορφώνεται με τις οδηγίες αυτές. Μετά την παραλαβή και του τελευταίου γραπτού παραδίδουν αμέσως τα γραπτά στη λυκειακή επιτροπή, προκειμένου αυτή να τα προωθήσει στο βαθμολογικό κέντρο. Κατά τη διάρκεια της εξέτασης δεν επιτρέπεται στους εξεταζόμενους να βγουν από την αίθουσα, εκτός από εξαιρετικές περιπτώσεις.

Στην περίπτωση αυτή καλείται εφεδρικός/αναπληρωματικός επιτηρητής, ο οποίος συνοδεύει τον εξεταζόμενο έξω από την αίθουσα, ελέγχοντας τους χώρους που αυτός επισκέπτεται για την αποφυγή περίπτωσης δολίευσης των εξετάσεων.

Σε καμιά περίπτωση δεν επιτρέπεται ο συνοδός να είναι καθηγητής του ίδιου λυκείου που μετέχει με οποιαδήποτε ιδιότητα στη λυκειακή επιτροπή.

Πηγή: ΕΘΝΟΣ
Loading...


  • europalso   ideascentral