Κατατέθηκε στη Βουλή προχτές ο Προϋπολογισμός για το 2019 (Υπουργείο Οικονομικών, 2018)1. Σε αυτό το άρθρο θα δούμε συγκεκριμένες πλευρές που αφορούν το Υπουργείο Παιδείας. Πριν μπούμε σε αυτές, είναι απαραίτητες κάποιες διευκρινίσεις:

Του Πάνου Ντούλα, Καθηγητή Αγγλικής στο Εσπερινό ΕΠΑΛ Κορίνθου, Αιρετού ΑΠΥΣΔΕ Πελοποννήσου

• Ο προϋπολογισμός αφορά συνολικά το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, επομένως όλες τις υπηρεσίες που υπάγονται σε αυτό πχ εκπαίδευση, έρευνα, θρησκευτικοί λειτουργοί, κ.ά.
• Ένα επιπλέον και σοβαρό κομμάτι των χρημάτων για την Εκπαίδευση στην Ελλάδα δίνονται μέσω των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Υπουργείο Εσωτερικών). Αυτά τα ποσά είναι δύσκολο να υπολογιστούν και χρειάζονται ξεχωριστή μελέτη.
Με βάση τις δύο προηγούμενες παρατηρήσεις, λοιπόν, ΔΕΝ μιλάμε για τα χρήματα που δίνονται γενικά για την «Παιδεία» στην Ελλάδα αλλά αυστηρά και μόνο για τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
Με βάση, λοιπόν, όλα τα έγγραφα που κατατέθηκαν στη Βουλή για το 2019 (Βουλή των Ελλήνων-Υπουργείο Οικονομικών, 2018)2, και κυρίως την Εισηγητική Έκθεση (Υπουργείο Οικονομικών, 2018)3 και τον Κρατικό Προϋπολογισμό 2019 (Υπουργείο Οικονομικών, 2018)4, οι δαπάνες του Κρατικού Προϋπολογισμού (Τακτικός + Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων) ανέρχονται στα 5,5 δις ευρώ.

Προϋπολογισμός 2009-2019

Ο Προϋπολογισμός του 2019 συνολικά είναι 5,527 δις ευρώ, αυξημένος κατά τι από το προηγούμενο έτος, το 2018 (5,364 δις), όπως φαίνεται στο παρακάτω Διάγραμμα

Δείτε