Τι ισχύει με τη συνάφεια των Μεταπτυχιακών ή Διδακτορικών τίτλων σπουδών ΕΑΕ ή Σχολικής Ψυχολογίας

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔21/01/2019 - 18:18 | Author: Ρούσσου Ασημίνα

Ισχύει η συνάφεια των αντικειμένων Μεταπτυχιακών ή Διδακτορικών τίτλων σπουδών Ε.Α.Ε. ή Σχολικής Ψυχολογίας, για όσους την έχουν πάρει από την Επιστημονική Επιτροπή του Ι.Ε.Π.(της παραγρ.11, αρθρ.28, ν.4186/2013) ή της Διεύθυνσης Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας (παλαιότερα).

Βασίλης Βούγιας

Σχετική διάταξη προστέθηκε και ψηφίστηκε στο άρθρο 66 με τις Μεταβατικές Διατάξεις του νομοσχεδίου του Συστήματος μόνιμων διορισμών.

Επίσης στο άρθρο 65 με τις Εξουσιοδοτικές Διατάξεις προβλέπεται συγκρότηση ειδικής επιστημονικής επιτροπή από 4 μέλη ΔΕΠ των ΑΕΙ, και έναν εκπρόσωπο ΔΟΑΤΑΠ με σκοπό:

αα) τον καθορισμό των κριτηρίων συνάφειας των διδακτορικών και μεταπτυχιακών τίτλων ΕΑΕ και της σχολικής ψυχολογίας.

ββ)Τη διαπίστωση της συνάφειας των ΜΠΣ της ημεδαπής και της αλλοδαπής με τα ανωτέρω αντικείμενα.

γγ) Τη διαπίστωση της συνάφειας των διδακτορικών τίτλων της ημεδαπής και της αλλοδαπής με τα ίδια αντικείμενα.

Η Γενική Διεύθυνση Ανώτατης Εκπαίδευσης του ΥΠ.Π.Ε.Θ. αναλαμβάνει τη διοικητική υποστήριξη της επιτροπής.

Να υπενθυμίσω πως η συνάφεια αφορά στους εκπαιδευτικούς που θέλουν να ενταχθούν στον Αξιολογικό Πίνακα Ε.Α.Ε. και στους Ψυχολόγους με Μεταπτυχιακό στη Σχολική Ψυχολογία που προτάσσονται στον οικείο Πίνακα.

Loading...


  • europalso   ideascentral