Με των γονέων και προϋπόθεση τα 2/3 των μαθητών η πραγματοποίηση κοντινών επισκέψεων μικρής διάρκειας στο Δημοτικό Σχολείο.

Όσες δράσεις πραγματοποιούνται εκτός σχολείου και απαιτούν μετακίνηση των μαθητών από το σχολείο, όπως η ημερήσια εκπαιδευτική εκδρομή, οι εκπαιδευτικές ανταλλαγές, οι διδακτικές επισκέψεις, οι πολιτιστικές δράσεις, οι αθλητικές εκδηλώσεις και δραστηριότητες, οι εκδηλώσεις και δραστηριότητες επιστημονικού περιεχομένου κ.λπ.. Για τη συμμετοχή των μαθητών στις παραπάνω δράσεις απαιτείται ηέγγραφη σύμφωνη γνώμη των Γονέων και Κηδεμόνων τους

Επίσης, για εκπαιδευτικές επισκέψεις ή εξόδους των μαθητών σε κοντινή απόσταση από το σχολείο, περιορισμένης χρονικής διάρκειας και όχι μεγαλύτερης των δύο διδακτικών ωρών, που υλοποιούνται στο πλαίσιο εκπαιδευτικών προγραμμάτων και δραστηριοτήτων, της βιωματικής μάθησης και του ευρύτερου ανοίγματος του σχολείου στην κοινωνία. Για τη συμμετοχή των μαθητών στις παραπάνω δράσεις απαιτείται η έγγραφη συναίνεση των Γονέων και Κηδεμόνων τους.

 

Τα 2/3 των μαθητών του τμήματος είναι απαραίτητα και για τις δράσεις – Οι σχολικές δράσεις/επισκέψεις  δεν μπορούν να υπερβαίνουν τις εννέα (9) για κάθε διδακτικό έτος.
Η ημερήσια εκπαιδευτική εκδρομή δεν υπολογίζεται σε αυτές τις (9).