Τι ισχύει για τις υπεραριθμίες εκπαιδευτικών

ΠΑΙΔΕΙΑ 🕔14/10/2014 - 19:56 | Author: Newsroom Ipaidia

Τι απαντά το υπ. Παιδείας για τις υπεραριθμίες εκπαιδευτικών

Κατατέθηκε ερώτηση στη Βουλή για εσφαλμένη εφαρμογή του νόμου

Τα ζητήματα που σχετίζονται με τις υπεραριθμίες των εκπαιδευτικών ρυθμίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 14 του Π.Δ 50/1996, όπως το άρθρο αυτό έχει τροποποιηθεί ή συμπληρωθεί μεταγενέστερα με το άρθρο 12 του Π.Δ 100/1997.

Στις διατάξεις αυτές και ειδικότερα στην παράγραφο 3 εδάφια i) και ii), προσδιορίζεται ότι:

α) Από όσους εκπαιδευτικούς επιθυμούν να κριθούν ως υπεράριθμοι, χαρακτηρίζονται υπεράριθμοι αυτοί που συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο αριθμό μονάδων μετάθεσης, σύμφωνα με το άρθρο 16 αυτού του Π.Δ

β) από όσους εκπαιδευτικούς δεν επιθυμούν να κριθούν ως υπεράριθμοι, χαρακτηρίζονται ως υπεράριθμοι εκείνοι που τοποθετήθηκαν οργανικά τελευταίοι στη σχολική μονάδα. Οι εκπαιδευτικοί που μετατέθηκαν ή τοποθετήθηκαν στη σχολική μονάδα το ίδιο σχολικό έτος, εκτός των εκπαιδευτικών που τοποθετήθηκαν ως υπεράριθμοι, θεωρείται ότι τοποθετήθηκαν ταυτόχρονα.

Σε περίπτωση ταυτόχρονης τοποθέτησης υπεράριθμοι χαρακτηρίζονται οι εκπαιδευτικοί που συγκεντρώνουν το μικρότερο αριθμό μονάδων μετάθεσης, σύμφωνα με το άρθρο 16 αυτού του Π.Δ.

Επίσης, στο σημείο Δ της υπ’ αριθμ. 84582/Δ2/20-6-2013 εγκυκλίου που απέστειλε το υπουργείο Παιδείας.

Προς τις ΔΔΕ, προκειμένου να αντιμετωπίζονται ενιαία τα θέματα που αφορούν τις τοποθετήσεις και υπαραριθμίες εκπαιδευτικών, αναφέρεται ότι:

Οι ώρες των μαθημάτων που διδάσκονται σε πρώτη (Α’) ανάθεση από εκπαιδευτικούς περισσότερων του ενός κλάδων ή ειδικοτήτων (για παράδειγμα, των κλάδων ΠΕ10 και ΠΕ13, των κλάδων ΠΕ12,ΠΕ14, ΠΕ17 και άλλα), “κατανέμονται ισομερώς σε όλους τους κλάδους ή ειδικότητες”. “Η ανωτέρω επισήμανση αφορά σε ισοκατανομή των ωρών κατά τη διαδικασία των τοποθετήσεων και όχι κατά τη διαδικασία της κρίσης υπεράριθμων”.

Τέλος, επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την υπ.αριθ. 23464/Γ2/06-03-2012 Υ.Α “Με τα μαθήματα Α’ ανάθεσης οι εκπαιδευτικοί καλύπτουν το υποχρεωτικό τους ωράριο, ενώ με τα μαθήματα Β’ ανάθεσης συμπληρώνουν το υποχρεωτικό τους ωράριο ή καλύπτουν εκπαιδευτικές ανάγκες”.

Τα παραπάνω αναφέρονται σε γραπτή απάντηση του Υπουργού Παιδείας σε ερώτηση που κατέθεσε η βουλευτής των Ανεξάρτητων Ελλήνων, κυρία Χρυσοβελώνη, η οποία, στο κείμενό της, έθιξε το γεγονός ότι στις αναθέσεις των μαθημάτων κάθε Σεπτέμβριο, όταν εμπλέκονται περισσότεροι των 2 κλάδοι δημιουργούνται υπεραριθμίες καθώς ενώ θα μπορούσαν κάποιοι εκπαιδευτικοί με βάση την αρχαιότητα να παραμείνουν με πλήρες ωράριο προσέρχονται σε περισσότερα του ενός σχολεία.

Η κυρία Χρυσοβελώνη παρουσιάζει και ένα παράδειγμα. Αν υπάρχουν δυο εκπαιδευτικοί μηχανολόγοι των κλάδων ΠΕ17 και ΠΕ12 και οι ώρες εβδομαδιαίας απασχόλησης είναι 20 αυτές μοιράζονται 10 και 10 από τα ΠΥΣΔΕ ανεξάρτητα αν ο ένας εκπαιδευτικός είναι αρχαιότερος από τον άλλο.

Η κα Χρυσοβελώνη δεν παραλείπει να σχολιάσει το γεγονός ότι το ίδιο δεν ισχύει στον κλάδο ΠΕ04 όπου με το ν. 4186/2013 παρά την διαφορετικότητα των ειδικοτήτων το Υπουργείο κατοχύρωσε επιλεκτικά ακόμα και στη Β’ ανάθεση την αρχαιότητα ανάθεσης μαθημάτων.

Η κυρία Χρυσοβελώνη ζητούσε να μάθει αν θα σταματήσει η αμφισβήτηση της αρχαιότητας ώστε να μειωθούν οι πλασματικές υπεραριθμίες και αν ο Υπουργός θα μεριμνήσει ώστε οι εκπαιδευτικοί κλάδων με κοινές αναθέσεις να συμπληρώνουν ωράριο με μαθήματα α ανάθεσης στα σχολεία της περιοχής όπου βρίσκεται η οργανική τους θέση.

Καλόγηρος Βασίλειος news.gr

Loading...


  • europalso   ideascentral