ΟΙΕΛΕ:

Μετά από αίτημα πολλών συναδέλφων ενημερώνουμε για το τι προβλέπει η σχετικά με την υπερωριακή απασχόληση των .

 

Επειδή έχουμε ερωτηθεί αρκετές φορές, τονίζουμε ότι αυτή η υπερωριακή αμοιβή πρέπει να καταβάλλεται στους ιδιωτικούς εκπαιδευτικούς και για τις ενημερώσεις γονέων!

Παρ. Α3 / άρθρο 20, ν. 4354/2015

  • Η ωριαία αποζημίωση της υπερωριακής εργασίας ορίζεται ως εξής:

α) Για υπερωριακή εργασία απογευματινών ωρών (ενημερώσεις γονέων κ.λπ) και μέχρι την 22η ώρα, ίση με το ωρομίσθιο.

β) Για εργασία που παρέχεται Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες (Σάββατα, αργίες), ίση με το ωρομίσθιο αυξημένο κατά 40%.

– Το ωρομίσθιο ορίζεται στο 1/280 του βασικού μισθού του ΜΚ του κάθε εκπαιδευτικού. Η ώρα ορίζεται ως 60λεπτη.

Παρ. Γ1 / άρθρο 20, ν. 4354/2015

Για το εκπαιδευτικό προσωπικό της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης: για την ανάθεση διδασκαλίας του μαθήματος της ειδικότητάς του, προαιρετικής ή υποχρεωτικής, η ωριαία αμοιβή ορίζεται στο ποσό των 10ευρώ. Η ώρα ορίζεται ως διδακτική (45 λεπτά).