Οι πρώτες δεσμεύσεις της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ:

•Δημοκρατία στην εκπαίδευση
Κατάργηση όλων των νόμων που διέλυσαν και υποβάθμισαν τη δημόσια εκπαίδευση, και τερματισμός της λιτότητας, στο πλαίσιο της ακύρωσης των μνημονίων.
Θέσπιση μεταβατικού δημοκρατικού θεσμικού πλαισίου λειτουργίας όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης, ως πρώτο βήμα της αναγκαίας εκπαιδευτικής ανασυγκρότησης.
•Αποκατάσταση της λειτουργίας των σχολείων και ΑΕΙ
Εξασφάλιση της λειτουργίας και της αποτελεσματικής διοίκησης όλων των τύπων των Σχολείων Γενικής, Τεχνικής-Επαγγελματικής Εκπαίδευσης καθώς και των Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Τα σχολεία θα είναι εστίες πολιτισμού, άθλησης και δημιουργικής απασχόλησης όχι μόνο για τους μαθητές αλλά και για όλη την κοινωνία.
Επαναπρόσληψη όσων τέθηκαν σε διαθεσιμότητα ή απολύθηκαν, είτε είναι εκπαιδευτικοί είτε διοικητικό ή βοηθητικό προσωπικό. Επαναλειτουργία των τομέων και των ειδικοτήτων που καταργήθηκαν στην τεχνική εκπαίδευση. Κατάργηση του αυταρχικού νομοθετικού πλαισίου της αξιολόγησης των εκπαιδευτικών και δημοκρατική αναδιάρθρωση του θεσμικού πλαισίου και της δομής της διοίκησης και της οργάνωσης της εκπαίδευσης με ενίσχυση του ρόλου των συλλογικών οργάνων. Κατάργηση της «εργασιακής εφεδρείας» και των ευέλικτων μορφών εργασίας στην εκπαίδευση. Τερματισμός της λιτότητας, στο πλαίσιο της ακύρωσης των μνημονίων, και κάλυψη των κενών σε εκπαιδευτικό προσωπικό με μόνιμους διορισμούς και αναπληρωτές πλήρους ωραρίου.
•Αναβάθμιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας
Έμφαση στη διαδικασία μετάδοσης και παραγωγής της γνώσης με αλλαγές στο περιεχόμενο σπουδών, στον τρόπο διδασκαλίας και αποτίμησης της γνώσης.
Επαναλειτουργία και αναβάθμιση της ενισχυτικής διδασκαλίας και της πρόσθετης διδακτικής στήριξης, και υλοποίηση προγραμμάτων παράλληλης στήριξης των παιδιών με μαθησιακές και άλλες δυσκολίες.
Κατάργηση από τον Ιούνιο του 2015 των πανελλαδικών εξετάσεων στην Α και Β λυκείου και της τράπεζας θεμάτων. Αποσύνδεση των εξετάσεων εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση από την απόκτηση απολυτήριου Λυκείου, το οποίο θα αποκτάται με ενδοσχολικές εξετάσεις.

•Ανασυγκρότηση των Πανεπιστήμιων και των ΤΕΙ
Αποκατάσταση της δημοκρατικής αυτοτέλειας των Πανεπιστημίων και των ΤΕΙ, επιδιώκοντας την ανάσχεση της ιδιωτικοποίησης των λειτουργιών τους και τη στήριξη του μορφωτικού και ερευνητικού ρόλου τους. Κατάργηση του ν. 4009/2011. Με ένα νέο μεταβατικό νόμο-πλαίσιο μπορεί να διαμορφωθεί το θεσμικό πεδίο ακαδημαϊκής ελευθερίας και καθολικής συμμετοχής της κοινότητας Πανεπιστημίων και ΤΕΙ για τον δημοκρατικό μετασχηματισμό των ΑΕΙ, έτσι ώστε να αποκτήσουν ένα νέο, πραγματικό Δημόσιο χαρακτήρα.
Διαμόρφωση ενός δεσμευτικού σχεδίου σταδιακής αύξησης της τακτικής επιχορήγησης των ΑΕΙ, ώστε να αποκατασταθεί αρχικά η λειτουργική τους αξιοπρέπεια και αυτονομία. Ακύρωση των διαγραφών φοιτητών.
Κατάργηση όλων των διδάκτρων στις μεταπτυχιακές σπουδές. Αναστρέφουμε την κατασπατάληση δημόσιων πόρων στις ιδιωτικοποιημένες λειτουργίες τους.

•Αντιμετώπιση των συνεπειών της οικονομικής κρίσης
Θεσμοθέτηση μαθητικής μέριμνας (σχολικά συσσίτια, δεκατιανό για όλους τους μαθητές και γεύμα στα ολοήμερα δημοτικά καθώς και δωρεάν προληπτικός υγειονομικός έλεγχος των παιδιών που δεν έχουν υγειονομική περίθαλψη)
Ανασυγκρότηση της φοιτητικής μέριμνας, με προγράμματα σίτισης και στέγασης και με αποκέντρωση των υπηρεσιών και πόρων στα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ έτσι ώστε κάθε φοιτητής /τρια να μπορεί να ολοκληρώσει τις σπουδές του/της.

•Ουσιαστικός δημόσιος διάλογος
με όλη την εκπαιδευτική κοινότητα, με την κοινωνία ολόκληρη για τη δημοκρατική ανασυγκρότηση της δημόσιας και δωρεάν εκπαίδευσης. Ξεκινάμε από τώρα αυτό το διάλογο προτείνοντας: Δίχρονη υποχρεωτική προσχολική αγωγή και δωδεκάχρονη υποχρεωτική γενική εκπαίδευση με αναβάθμιση του λυκείου ως αυτόνομης μορφωτικής βαθμίδας και σταδιακή καθιέρωση του Ενιαίου Λυκείου Θεωρίας και Πράξης και της ελεύθερης πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Θεσμοθέτηση Μεταλυκειακής Τεχνικής-Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης με αναβάθμιση της σημερινής τεχνολογικής εκπαίδευσης. Συγκρότηση ενός Ενιαίου Δημόσιου Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας.

Μπορούμε να τα καταφέρουμε. Μπορούμε να κτίσουμε όλοι/ες μαζί τα σχολεία και τις σχολές που ονειρευόμαστε. Τα σχολεία της γνώσης, της έρευνας, της πράξης, της εργασίας και της συνεργασίας. Τα σχολεία των χρωμάτων και των ήχων, της μουσικής και της κίνησης, των λέξεων, των στίχων και της θεατρικής δημιουργίας.
Καλούμε όλη την ελληνική κοινωνία να συνδημιουργήσουμε.:
Ένα εκπαιδευτικό σύστημα που θα χωράει όλους τους νέους και τις νέες. Ένα εκπαιδευτικό σύστημα που θα καλλιεργεί την ολόπλευρη μόρφωση και τη κριτική σκέψη, τη δημοκρατική συνείδηση των νέων.