Στις 23-08-2016 το Δ.Σ. του ΣΑΤΕΑ συναντήθηκε με τον υπουργό παιδείας, κο Φίλη. Η συνάντηση έγινε παρουσία του κου Κασσιανού, συμβούλου για θέματα ΕΑΕ, και του κου Κατσαρού, διευθυντή του πολιτικού γραφείου του υπουργού.

Ο ΣΑΤΕΑ εξέφρασε ενώπιόν τους το αίτημα για απόσυρση της τροπολογίας του σ/ν “Ρυθμίσεις για την Ελληνόγλωσση Εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις” και ζήτησε να διεξαχθεί διάλογος με όλους τους άμεσα ενδιαφερόμενους στην ΕΑΕ για την κατάθεση μιας πληρέστερης και μη αποσπασματικής προσέγγισης σε επίπεδο εκπαιδευτικής νομοθεσίας.

Αρχικά, ο κος υπουργός ερωτήθηκε για ποιο λόγο επιλέχθηκε να τεθεί σε διαβούλευση η συγκεκριμένη τροπολογία εν μέσω Αυγούστου και αν πρόκειται να εφαρμοστεί από τη σχολική χρονιά 2017-2018, όπως έχει διαρρεύσει. Επίσης, κλήθηκε να σχολιάσει γιατί κατατέθηκε προς διαβούλευση με βεβιασμένο και αποσπασματικό τρόπο και όχι στο πλαίσιο ενός πιο διευρυμένου νομοσχεδίου για την ΕΑΕ, ενώ έχει αναγνωριστεί από το ΥΠΠΕΘ η αποσπασματικότητα της εκπαιδευτικής νομοθεσίας που αφορά στην ΕΑΕ.

Ο κος Φίλης δεν απέκλεισε να κατατεθεί ένα νομοσχέδιο στην ΕΑΕ και υποστήριξε ότι το ΥΠΠΕΘ υιοθετεί μια προσέγγιση συμπερίληψης, ώστε να αρθούν οι διακρίσεις στους μαθητές με αναπηρία οι οποίες αντανακλώνται και στις διακρίσεις μεταξύ των εκπαιδευτικών ΕΑΕ. Επίσης, δήλωσε πως οι τετραετείς βασικές σπουδές στην ΕΑΕ εξισώνονται με την κατοχή ενός μεταπτυχιακού τίτλου και ανακοινώθηκε η πρόθεση για κατάργηση της πρόταξης του βασικού τίτλου σπουδών. Οι ήδη υπηρετήσαντες στην ΕΑΕ με βασικό πτυχίο ή άλλα ακαδημαϊκά προσόντα (λ.χ. μεταπτυχιακό) και προϋπηρεσία σε αυτή κρίνονται “εξειδικευμένοι” στην ΕΑΕ στο όνομα της ισότιμης μεταχείρισης των εκπαιδευτικών. Η πρόταξη του βασικού τίτλου σπουδών χαρακτηρίστηκε ως θετική διάκριση, κάτι που δεν επιθυμεί το ΥΠΠΕΘ, καθώς υποδαυλίζει τη διαμάχη μεταξύ των εκπαιδευτικών.

Ειδικότερα, ως προς την τροπολογία τέθηκαν οι ακόλουθες ερωτήσεις και λήφθηκαν οι αντίστοιχες απαντήσεις:

1. Στην αιτιολογική έκθεση του ΥΠΠΕΘ για την τροπολογία γίνεται λόγος για “αποκατάσταση της αδικίας” των μόνιμων εκπαιδευτικών ΠΕ60 και ΠΕ70 με υπηρεσία στην ΕΑΕ. Πώς αίρεται η αδικία από τη στιγμή που οι υπηρεσιακές μεταβολές (αποσπάσεις, μεταθέσεις) στην ΕΑΕ πραγματοποιούνταν κανονικά, παρά τη μετονομασία των θέσεων ΕΑΕ σε ΠΕ61 και ΠΕ71 (ν3966/2011), ενώ ποτέ δεν έγιναν μόνιμοι διορισμοί των εκπαιδευτικών ΠΕ61 και ΠΕ71;

Από το 2011 και μετά η συνέχιση των συγκεκριμένων υπηρεσιακών μεταβολών ήταν παράνομη και γίνονταν λόγω των αυξημένων αναγκών σε εκπαιδευτικό προσωπικό στην ΕΑΕ, όπως ισχυρίστηκε ο κος Κασσιανός.

2. Για ποιο λόγο δεν γίνεται ρητή αναφορά στην πρόταξη του βασικού τίτλου σπουδών στη στελέχωση των δομών ΕΑΕ;

Ο κος Κασσιανός υποστήριξε ότι η πρόταξη δεν καταργείται με την εν λόγω τροπολογία και ότι δεν θίχτηκε σκοπίμως σε αυτή.

3. Από τη στιγμή που το ΥΠΠΕΘ προτίθεται να καταργήσει τη μετονομασία των θέσεων ΕΑΕ από ΠΕ61 και ΠΕ71, πώς σκοπεύει να διορίσει μόνιμα εκπαιδευτικούς ΕΑΕ σε αποχαρακτηρισμένες θέσεις;

Οι θέσεις ΕΑΕ θα διαθέτουν την ονομασία ΠΕ60- ΠΕ70 και ΠΕ61-ΠΕ71, καθώς προβλέπεται δικαίωμα κατοχής οργανικής θέσης ΕΑΕ να έχουν οι ακόλουθοι εκπαιδευτικοί: οι ΠΕ61 και ΠΕ71, οι έχοντες διδακτορικό ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών σε ΕΑΕ και οι κατέχοντες πενταετή προϋπηρεσία σε δομές ΕΑΕ. Ο κος Φίλης αποφάνθηκε ότι δεν γνωρίζει τη μορφή διεξαγωγής του διαγωνισμού ΑΣΕΠ και ότι θα καταβληθεί προσπάθεια αξιοποίησης της πολυετούς προϋπηρεσίας. Τον Νοέμβριο το ΥΠΠΕΘ προτίθεται να ξεκινήσει συζήτηση για τον τρόπο διορισμού στην ΕΑΕ, στην οποία θα κληθεί και ο ΣΑΤΕΑ.

4. Το ΥΠΠΕΘ έχει υποστηρίξει ότι η ΕΑΕ αποτελεί προτεραιότητα. Πώς, όμως, διασφαλίζεται η ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης ακόμη και με άτομα χωρίς τις απαραίτητες γνώσεις;

Διατυπώθηκε ο ισχυρισμός ότι οι ΠΕ61 και ΠΕ71 δεν επαρκούν για τη στελέχωση της ΕΑΕ. Για αυτό το λόγο κρίθηκε απαραίτητο να οριστούν με φθίνουσα σειρά τα ελάχιστα προσόντα. Ως παράδειγμα αναφέρθηκε η προτίμηση στελέχωσης μιας θέσης ΕΑΕ από έναν μόνιμο εκπαιδευτικό με δεκαετή προϋπηρεσία στην τάξη παρά έναν αναπληρωτή Γενικής Εκπαίδευσης με μηδενική προϋπηρεσία, όπως συνέβη τη σχολική χρονιά 2015-2016. Η συγκεκριμένη λογική εξυπηρετεί την κάλυψη των λειτουργικών κενών στην ΕΑΕ από τους ήδη μόνιμους εκπαιδευτικούς, χωρίς ωστόσο να τους παρέχεται η δυνατότητα κατοχύρωσης οργανικής θέσης στην ΕΑΕ.

5. Οι υπεράριθμοι εκπαιδευτικοί χωρίς προσόντα ΕΑΕ θα καλύψουν θέσεις αναπληρωτών ΕΑΕ από τη στιγμή που οι αποσπάσεις προηγούνται των προσλήψεων αναπληρωτών;

Οι συγκεκριμένοι εκπαιδευτικοί θα καλύψουν τον ίδιο αριθμό θέσεων (775 θέσεις) που κάλυψαν οι αναπληρωτές Γενικής Εκπαίδευσης χωρίς κανένα προσόν στην ΕΑΕ ή και με μηδενική προϋπηρεσία τη σχολική χρονιά 2015-2016. Ο κος Φίλης σχολίασε ότι οι αποσπάσεις δε θα γίνουν πρώτα στην ΕΑΕ, αλλά θα γίνουν και εκεί.

6. Η στελέχωση της Γενικής Εκπαίδευσης γίνεται μέσω αποφοίτων των Παιδαγωγικών Τμημάτων με βασικό τίτλο σπουδών και τετραετείς σπουδές, χωρίς να απαιτούνται επιπλέον τυπικά προσόντα. Στο πλαίσιο εναρμόνισης Γενικής και Ειδικής Εκπαίδευσης, το αντίστοιχο σύστημα πρέπει να ισχύει και στη στελέχωση της ΕΑΕ, αξιοποιώντας αποφοίτους με βασικό τίτλο σπουδών και τετραετείς σπουδές στην ΕΑΕ. Γιατί τα τυπικά προσόντα (λ.χ. μεταπτυχιακό), των οποίων η απόκτηση γίνεται επί πληρωμή, ισχύουν μόνο στην ΕΑΕ και δεν αξιοποιούνται αντίστοιχα και στη Γενική Εκπαίδευση; Γιατί να γίνεται μετακύλιση του κόστους απόκτησης γνώσεων στον εκπαιδευτικό;

Ο κος Κασσιανός υποστήριξε ότι το εν λόγω σύστημα στελέχωσης είναι πεπερασμένο και πρέπει να αλλάξει.

7. Γιατί καταργήθηκε το χρονικό όριο απόκτησης σεμιναρίων ΕΑΕ 400 ωρών (έως και 31/08/2010);

Η συγκεκριμένη κατάργηση θα συμβάλλει στην ευελιξία και την κινητικότητα των εκπαιδευτικών στις δομές της εκπαίδευσης για την κάλυψη των κενών και στα δύο συστήματα.

Επιπρόσθετα, διατυπώθηκαν από πλευράς ΥΠΠΕΘ τα παρακάτω:

– Ο κος Φίλης ανακοίνωσε την πρόσληψη 9.000 αναπληρωτών ΕΑΕ σε Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση για τη σχολική χρονιά 2016-2017.

– Διατύπωσε την πρόταση προς τους ΠΕ61 και ΠΕ71 για δικαίωμα εργασίας και στη Γενική Εκπαίδευση. Αυτό το δικαίωμα μπορεί να κατοχυρωθεί μέσω της διεξαγωγής μιας εξομοίωσης, προκειμένου να προωθηθεί η συμπεριληπτική εκπαίδευση των μαθητών και να διασφαλιστεί η κινητικότητα των εκπαιδευτικών.

– Η Παράλληλη Στήριξη ειπώθηκε ότι δεν αποτελεί ευθύνη του ελληνικού κράτους, καθώς εντάσσεται στο ΕΣΠΑ, και πως η χορήγησή τους έχει εκτοξευθεί σε αριθμό λόγω των υπεργνωματεύσεων των ΚΕΔΔΥ.

– Ο κος Κατσαρός επεσήμανε ότι η επιμόρφωση των μόνιμων εκπαιδευτικών Γενικής Εκπαίδευσης πρέπει να διεξαχθεί, προκειμένου να είναι όλοι οι εκπαιδευτικοί καταρτισμένοι.

– Ως προς τα σχόλια της διαβούλευσης διατυπώθηκε ότι αυτά θα εξεταστούν όχι αποκλειστικά ποσοτικά αλλά και ποιοτικά.

– Ως προς την παιδαγωγική επάρκεια της κατεύθυνσης “Εκπαίδευση Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες” του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας ο κος Φίλης δήλωσε γνώστης του θέματος. Ισχυρίστηκε ότι το συγκεκριμένο Τμήμα δεν μπορεί να συμπεριληφθεί στο ίδιο εδάφιο με τα υπόλοιπα Παιδαγωγικά Τμήματα, καθώς απουσιάζει ο όρος “Παιδαγωγικό” στον τίτλο του. Δεσμεύτηκε, όμως, ότι το θέμα θα λυθεί, αφού πρώτα υπάρξει σχετική γνωμοδότηση από το ΙΕΠ για το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος το οποίο δεν αμφισβητεί πως πληροί όλες τις προϋποθέσεις.

Θέλουμε να επισημάνουμε τα εξής:

  • Η σύνδεση της συμπερίληψης των μαθητών με την προετοιμασία των εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής και του συστήματος προσλήψεων τους είναι άτοπο επιχείρημα. Δεν επαρκεί για να δικαιολογήσει τις προτεινόμενες αλλαγές σε επίπεδο διαχείρισης εκπαιδευτικών. Η ενιαιοποίηση των κλάδων δεν θα φέρει την συμπερίληψη των μαθητών. Αν πράγματι το υπουργείο επιθυμεί να προωθήσει τη συμπερίληψη, μπορεί να αξιοποιήσει τους εκπαιδευτικούς με αυξημένα προσόντα, διορίζοντας τους με το βασικό πτυχίο στη Γενική Εκπαίδευση ώστε με τις γνώσεις τους να προσφέρουν και να συμβάλλουν στο ένα σχολείο για όλους. Οποιαδήποτε άλλη επιλογή εξυπηρετεί συγκεκριμένα συμφέροντα και διαιωνίζει το διαίρει και βασίλευε στους κόλπους των αναπληρωτών. Είναι καιρός να γίνει σεβαστός ο κόπος και η προϋπηρεσία όλων των αναπληρωτών που επί χρόνια καλύπτουν τα κενά και προσφέρουν στους μαθητές. Αν το ΥΠΠΕΘ θέλει να συνδέσει την ένταξη του μαθητή με την προετοιμασία του εκπαιδευτικού, προκειμένου να υπηρετηθεί ο στόχος του ΥΠΠΕΘ περί συμπεριληπτικής εκπαίδευσης, τότε θα πρέπει να καλέσει σε διάλογο όλα τα παιδαγωγικά τμήματα και τις καθηγητικές σχολές που παρέχουν επαγγελματικό δικαίωμα στους αποφοίτους τους για στελέχωση του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος βάσει του πτυχίο τους. Να τεθεί, δηλαδή, επί τάπητος η συζήτηση αναμόρφωσης των οδηγών σπουδών τους, ώστε οι απόφοιτοι να είναι έγκαιρα, κατάλληλα και δωρεάν από το πανεπιστήμιο προετοιμασμένοι για τη συνεκπαίδευση των μαθητών και να μην εξωθούνται στην επί πληρωμή απόκτηση γνώσεων, εφόσον τους το επιτρέπει η οικονομική τους κατάσταση.
  • Ο κατακερματισμός της εκπαιδευτικής νομοθεσίας ΕΑΕ από το 2000 και μετά, σε συνδυασμό με την απουσία ενός οργανωμένου και μακροπρόθεσμου σχεδιασμού από πλευράς του υπουργείου για την εκπαίδευση ως όλο, όπως είχε υποχρέωση να δεσμευτεί σύμφωνα με συνθήκη της Σαλαμάνκα (1994), δεν μπορεί να χρησιμοποιείται ως δικαιολογία για την άδικη μεταχείριση συγκεκριμένων εκπαιδευτικών κλάδων. Ο νόμος 3966/2011 που μετονόμαζε τις θέσεις ΕΑΕ σε θέσεις ΠΕ61 και ΠΕ71 -με τη δικαιολογία να έχουν οι εκπαιδευτικοί με τα αντίστοιχα ΠΕ τη δυνατότητα διορισμού σε αυτές- δεν εφαρμόστηκε ποτέ, καθώς οι υπηρεσιακές μεταβολές των ΠΕ60 και ΠΕ70 εξακολουθούσαν να γίνονται και, μάλιστα, παράνομα σύμφωνα με τις παραπάνω δηλώσεις (βλ. ερώτηση 1). Το υπουργείο, επομένως, οφείλει να βρει μια λύση, ώστε να μην είναι παράνομες οι υπηρεσιακές μεταβολές για τους συναδέλφους με τυπικά προσόντα που χρόνια υπηρετούν σε δομές ΕΑΕ, αλλά ταυτόχρονα να μην δημιουργείται νέο πρόβλημα στους κλάδους ΠΕ61 και ΠΕ71, οι οποίοι επί 15 συναπτά έτη αναπληρώνουν τους εαυτούς τους, βιώνοντας το ιδιαίτερο καθεστώς του «μόνιμου αναπληρωτή». Μια πρόταση θα μπορούσε να αποτελέσει η ακόλουθη: Αφενός οι ήδη μόνιμοι εκπαιδευτικοί σε θέσεις ΕΑΕ να μετονομαστούν σε ΠΕ61 και ΠΕ71, αφετέρου να ορίζονται με σαφήνεια τα τυπικά προσόντα ΕΑΕ. Κατά αυτό τον τρόπο, οι υπηρεσιακές μεταβολές θα είναι νόμιμες και στο μέλλον οι συνάδελφοι, που θα διοριστούν μέσω ΑΣΕΠ, να έχουν την ευκαιρία να εργαστούν σε δομές ΕΑΕ.

Το γεγονός ότι επί χρόνια αξιοποιείται εκπαιδευτικό δυναμικό χωρίς προσόντα ή με ελάχιστα προσόντα θα μπορούσε να χαρακτηριστεί απαράδεκτο. Απαράδεκτη, επίσης, χαρακτηρίζεται και η νοοτροπία πως η απλή παρουσία ενός παιδιού με μαθησιακές δυσκολίες στην τάξη του γενικού σχολείου παρέχει στον δάσκαλο της τάξης προσόν ΕΑΕ. Καταπατάται το δικαίωμα του μαθητή να του παρασχεθεί η όσο το δυνατόν ποιοτικότερη εκπαίδευση . Η διάθεση και ο επαγγελματισμός του συναδέλφου να ανταποκρίνεται στις εκπαιδευτικές ανάγκες κάθε μαθητή δε σημαίνει ότι πιστοποιεί την κατοχή γνώσεων και δεξιοτήτων ισότιμων με ένα βασικό τίτλο σπουδών.

Το επιχείρημα ότι οι απόφοιτοι των τμημάτων ΕΑΕ δεν επαρκούν αριθμητικά για την κάλυψη των κενών της ΕΑΕ γεννά εύλογα το ερώτημα: Από τη στιγμή που η ζήτηση των εν λόγω εκπαιδευτικών είναι μεγαλύτερη από την προσφορά, γιατί δεν εισηγηθήκατε προς τα αρμόδια πανεπιστημιακά τμήματα την αύξηση των εισακτέων ή δεν θέσατε στο τραπέζι της συζήτησης την ίδρυση νέων αντίστοιχων τμημάτων και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας, όπως ήδη συμβαίνει με τα παιδαγωγικά τμήματα δημοτικής εκπαίδευσης και προσχολικής αγωγής; Για ποιο λόγο δεν οργανώσατε προγράμματα για μια ουσιαστική επιμόρφωση στην ΕΑΕ για το υπάρχον εκπαιδευτικό προσωπικό έγκαιρα, στην αρχή της σχολικής χρονιάς, με αξιοπρεπή αριθμό ωρών και με πρακτικές προεκτάσεις αντί για πεντάωρες επιμορφώσεις των σχολικών σύμβουλων ανά διεύθυνση εκπαίδευσης λίγο πριν το κλείσιμο των σχολείων; Γιατί κλείσατε τα διδασκαλεία και δεν τα επαναφέρατε ως δωρεάν, επίσημη επιμόρφωση της πολιτείας από τη στιγμή που χρόνια είναι εξακριβωμένο πως η ΕΑΕ απαιτεί αυξημένο αριθμό εκπαιδευτικού προσωπικού; Ως αντιπολίτευση δηλώνατε γνώστες των εν λόγω προβλημάτων.

  • Η διαρκής επανάληψη της θέσης περί κινητικότητας του εκπαιδευτικού προσωπικού στην εκπαίδευση χωρίς τον περιορισμό των υποσυστημάτων Γενικής και Ειδικής αντανακλά περισσότερο την πρόθεση διαχείρισης των εκπαιδευτικών με ευέλικτο τρόπο σύμφωνα με τις εκάστοτε οικονομικές συνθήκες παρά την προώθηση της συμπερίληψης.
  • Ως προς την πρόταση για εξομοίωση των ΠΕ61 και ΠΕ71 για την παροχή δικαιώματος διδασκαλίας τη Γενική Εκπαίδευση, με ανάληψη ευθύνης διδασκαλίας όλης της τάξης, όπως οι ΠΕ60 και οι ΠΕ70: Οι ΠΕ61 και ΠΕ71 ήδη συνεργάζονται με τους συναδέλφους ΠΕ60 και ΠΕ70 και εφαρμόζουν τη συνδιδασκαλία στα γενικά σχολεία, βασιζόμενοι και στα Αναλυτικά Προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης τα οποία γνωρίζουν μέσω του οδηγού σπουδών σε προπτυχιακό επίπεδο. Αν, όπως φαίνεται, πρόθεση του Υπουργείου είναι η δημιουργία ενός ενιαίου συστήματος διαχείρισης των εκπαιδευτικών για τη στελέχωση της εκπαίδευσης όπου και οι εκπαιδευτικοί ΠΕ61 και ΠΕ71 θα εντάσσονται στους κλάδους ΠΕ60 και ΠΕ70 αντίστοιχα, παρά το διαφορετικό βασικό πτυχίο, και θα κατατάσσονται σε έναν ενιαίο πίνακα με τους εκπαιδευτικούς πε60 και πε70, τότε επιβάλλεται να διενεργηθεί αντίστοιχη συζήτηση μεταξύ των αρμόδιων για τα επαγγελματικά μας δικαιώματα οργάνων, δηλαδή του Υπουργείου και των δύο Τμημάτων Ειδικής Αγωγής της χώρας μας.

ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΗΣ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ!

ΚΑΜΙΑ ΑΝΟΧΗ ΣΤΗΝ ΑΔΙΚΙΑ! ΛΥΣΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ!

ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΜΕ ΒΑΣΙΚΟ ΤΙΤΛΟ ΣΠΟΥΔΩΝ!

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ!

Πανελλήνιες 2024: Θέματα και απαντήσεις πανελλαδικών - Εκτιμήσεις Βάσεων 2024 - Δείτε εδώ όλα τα ΝΕΑ