Ανάγνωση, γραφή, απλοί αριθμητικοί υπολογισμοί και χρήση υπολογιστή: πρόκειται για πράγματα που κάνουμε κάθε μέρα, εφαρμόζοντας τις βασικές μας δεξιότητες στην πράξη, τις περισσότερες μάλιστα φορές χωρίς καν να το συνειδητοποιούμε.

Αυτό όμως δεν είναι απλό για όλους. Για σχεδόν 70 εκατομμύρια άτομα στην Ευρώπη, τέτοιες απλές εργασίες που άλλοι θεωρούν ως δεδομένες, παρουσιάζουν μεγάλες δυσκολίες.

Για τους ανθρώπους αυτούς, είτε είναι εργαζόμενοι, άνεργοι ή οικονομικά ανενεργοί, η νέα πρωτοβουλία «Διαδρομές αναβάθμισης των δεξιοτήτων», θα είναι ευκαιρία για ένα νέο ξεκίνημα, καθώς περιλαμβάνει χαρτογράφηση και αναγνώριση των γνώσεων και των δεξιοτήτων που ήδη διαθέτουν· τους προσφέρει περαιτέρω εκπαίδευση και κατάρτιση και, τελικά, τους οδηγεί στην απόκτηση νέων προσόντων

Πώς θα λειτουργεί η πρωτοβουλία;

Οι «Διαδρομές αναβάθμισης των δεξιοτήτων» θα ακολουθούν μια απλή λογική τριών σταδίων, πάντοτε προσαρμοσμένων στην ιδιαίτερη κατάσταση του κάθε ατόμου.
Έως το 2018, τα κράτη μέλη της ΕΕ καλούνται να αξιοποιήσουν τις υπάρχουσες εθνικές δομές και να προβλέψουν ρυθμίσεις έτσι ώστε οι «Διαδρομές αναβάθμισης των δεξιοτήτων» να γίνουν πραγματικότητα. Αυτό θα πρέπει να επιτευχθεί σε στενή συνεργασία με όλους τους συντελεστές που εμπλέκονται στην εκπαίδευση των ενηλίκων.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα παρέχει στήριξη μέσω διαφόρων χρηματοδοτικών προγραμμάτων, ιδίως του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και του προγράμματος Erasmus+, ενώ θα διευκολύνει την αμοιβαία μάθηση και τις ανταλλαγές για την επιτυχή εφαρμογή της πρωτοβουλίας.