Αφαιρέθηκε από την η επιτήρηση των μαθητών στη σίτιση στο ολοήμερο πρόγραμμα – Μια αλλαγή έχουμε στο ΠΔ που αφορά τη λειτουργία και σχετικά με τις εφημερίες εκπαιδευτικών. Η αλλαγή που περιλαμβάνεται σε διάταξη νομοσχεδίου του ΥΠΠΕΘ που κατατέθηκε στη νομοπαρασκευαστική επιτροπή έχει ως εξής:

Η εφημερία αφορά την επιτήρηση των μαθητών κατά τη διάρκεια της προσέλευσης και της αποχώρησής τους από το σχολείο, την ώρα των διαλειμμάτων, τη μέριμνα για την προστασία και τη σωματική τους ακεραιότητα, τον έλεγχο καθαριότητας των σχολικών χώρων και οτιδήποτε έχει σχέση με την υγιεινή και την ασφάλεια των μαθητών.

Η διάταξη που αντικαθίσταται έχει ως εξής:

Η εφημερία αφορά την επιτήρηση των μαθητών κατά τη διάρκεια της προσέλευσης και της αποχώρησής τους από το σχολείο, την ώρα των διαλειμμάτων, της σίτισης στο ολοήμερο πρόγραμμα, τη μέριμνα για την προστασία και τη σωματική ακεραιότητά τους, τον έλεγχο καθαριότητας των σχολικών χώρων και οτιδήποτε έχει σχέση με την υγιεινή και την ασφάλεια των μαθητών.