Έπειτα από μια μακρά χρονική περίοδο το αρχικό περίγραμμα που είχε παρουσιαστεί στο Υπουργείο Παιδείας στις 26/10/2017 κατέληξε, ύστερα από δημόσια διαβούλευση αλλά ελάχιστο χρόνο θεσμικής συζήτησης, στον νόμο 4547/12-6-2018 με τίτλο «Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις».

Η εξέφρασε την αντίθεσή της σε πλήθος ρυθμίσεων του νόμου, τόσο με κινητοποιήσεις όσο και με την παρουσία της στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής, όπου ανέδειξε, πέρα από τα όσα είχαν γίνει αντικείμενο ευρύτατων συζητήσεων, κρίσεων και σχολιασμού, ζητήματα που ήταν καλά «κρυμμένα» στα άρθρα που αφορούν τις Δομές υποδοχής για την εκπαίδευση των Προσφυγοπαίδων (Δ.Υ.Ε.Π.).

Θίξαμε μια σειρά από ρυθμίσεις των σχετικών άρθρων  μέσω των οποίων δημιουργούνται οι συνθήκες αλλαγών στη δομή της εκπαίδευσης που έρχονται σε απόλυτη αντίθεση με βασικές κατακτήσεις του εκπαιδευτικού κινήματος. Αποτελεί επιτυχία της Δ.Ο.Ε. η αλλαγή αρκετών σημείων στο τελικό κείμενο σε σχέση με το κείμενο που συζητήθηκε στη Βουλή. Συγκεκριμένα:

 

  • Στο άρθρο 73 παρ. 3 ο αποφασιστικός ρόλος του Συλλόγου Διδασκόντων περνούσε στον Υπεύθυνο της Δ.Υ.Ε.Π. (τους διδάσκοντες και τον Συντονιστή) ή και μεμονωμένα στον κάθε εκπαιδευτικό (άρθρο 81 παρ. 1γ). Αυτό άλλαξε και οι τελικές αποφάσεις αποτελούν αρμοδιότητα του Συλλόγου των Διδασκόντων.
  • Ο όρος «ευέλικτο ωράριο» για τους Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων που εισήγαγε το άρθρο 77 παρ. 3 αντικαταστάθηκε με το «εντός των νομίμων ωρών εργασίας».
  • Η επιλογή των Συντονιστών Εκπαίδευσης Προσφύγων ενώ σχεδιαζόταν να γίνεται από 3μελή επιτροπή ελεγχόμενης σύνθεσης θα γίνεται τελικά από 9μελή επιτροπή με τη συμμετοχή των αιρετών Κ.Υ.Σ.Π.Ε. και Κ.Υ.Σ.Δ.Ε. (άρθρο 78 παρ.1).
  • Στο άρθρο 82 παρ. 1α οι υπερεξουσίες του Σ.Ε.Π. επεκτείνονταν  και στην έγκριση του ωρολογίου προγράμματος, κάτι το οποίο απαλείφθηκε στην τελική διατύπωση.

Αυτό, όμως, που αποτελούσε  αληθινή βόμβα στο ευαίσθητο κομμάτι της πρόσληψης αναπληρωτών ήταν το άρθρο 80 με τις παραγράφους 1 και 4, όπου εισάγονταν κριτήρια άνισης μεταχείρισης κατά την πρόσληψή τους. «Απαιτούνταν» ιδιαίτερα προσόντα όπως η διδακτική υπηρεσία σε Δ.Υ.Ε.Π. (κάτι που αποτελούσε προνομιακή μεταχείριση όσων συνέβη τυχαία να έχουν προσληφθεί στις Δ.Υ.Ε.Π. μέχρι σήμερα) ενώ προβληματικά έμπαινε και η κατοχή συγκεκριμένων γλωσσικών γνώσεων, αφού, σε συνδυασμό και με την προϋπηρεσία, σχηματοποιούσαν μια νέα κατηγοριοποίηση  αναπληρωτών εκπαιδευτικών έναντι άλλων αναπληρωτών με ίση ή μεγαλύτερη προϋπηρεσία και οδηγούσαν σε καταστρατήγηση των πινάκων.

Η Δ.Ο.Ε. κατήγγειλε στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων τις ρυθμίσεις αυτές κάτι που οδήγησε στην τελική απόσυρσή τους και απέτρεψε την περεταίρω κατηγοριοποίηση στον τομέα των προσλήψεων των αναπληρωτών εκπαιδευτικών.

Το σύνολο των παρεμβάσεων της Δ.Ο.Ε. για τις διατάξεις του νόμου κινήθηκε στην κατεύθυνση της ενίσχυσης του δημόσιου σχολείου και της πραγματικής στήριξης των λειτουργών και των μαθητών του. Για το λόγο αυτό η κυβέρνηση θα έπρεπε να έχει δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα σε αυτές. Συνεχίζουμε δυναμικά με τους αγώνες μας και τις, κάθε είδους, παρεμβάσεις μας να στηρίζουμε τη δημόσια δωρεάν εκπαίδευση.